19. ve 20. Yüzyıl

1789 Fransız İhtilali sonrasındaki toplumsal, siyasal ve düşünsel yapının etkileri romantizm akımını doğurmuş ve etkilerini Avrupa’da 19. yy.da göstermeye başlamıştır. John Constable, William Turner, John Ruskin, Samuel Palmer, Caspar Friedrich David ve uzun hayatının önemli bir döneminde İstanbul’da da çalışmalarını sürdüren Ivan Ayvazofski de bu dönemde öne çıkan manzara ressamlarından bazılarıdır. 

1830’larda Fransa Barbizon kasabasına atölyelerini taşıyan Camille Corot (Kamil Koro) ve arkadaşları [Théodore Rousseau (Teodor Russo), Jean-François Millet ve Charles François Daubigny (Çarls Fransua Davbigi)] görsel sanatların baskın olduğu dönemde realizm akımının öncülüğünü yapmışlardır. 

Empresyonist ve postempresyonist dönemi ressamlarının Corot, Rousseau, Millet gibi realizm temsilcilerinden olan ressamlardan etkilendiklerini söylemek mümkündür. 

19. yy. sonu 20. yy. başı doğanın değişkenliğini yansıtan empresyonist ve postempresyonist ressamların etkin olduğu dönemdir. Bu dönem Avrupa resminde modern sanata giden yolu açan dönem olarak da bilinir. Işık ve renkten kaynaklanan görsel izlenimlerin yansıtılması hedeflenir. Resmedilen nesnelere veya olaydan çok günün belirli bir zamanına özgü ışığın gözde yarattığı izlenimlere önem verilir. Claude Monet ve Camille Pissarro akımın önemli temsilcilerinden kabul edilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.