27 Ocak 2022
  • 27 Ocak 2022

Suluboya’da uygulanan boyanın kaldırılması

By on 11 Eylül 2019 0 81 Views

projelendirdiğiniz suluboya üzerinde maalesef istemediğiniz boya yada valör farkı oluştu o zaman bu görüntüden nasıl kurtulacağız. İşte cevabı.

  1. Eğer renk ıslaksa onu yarı kuru bir fırçayla kısmen rengi kaldırılabilir. Bunun için tercihan ikinci bir fırça kul­lanılmalıdır, böylece birinci fırçanın ilk renkte kalması sağ­lanır. Böylece renk kaldırılışı daha iyi yapılır. Islak renk bir sünger veya bez parçasiyle de kaldırılabilir.
  2. Eğer renk kuruyorsa : Bu durumda bir çok yol var­dır :
  3. Yarı kuru fırçayla renk kaldırımı :

Renk, hafifçe fırçayla sürtülerek, mümkün olduğu ka­dar eritilir: Sonra yarı kuru fırçayla, bir bez veya alanın du­rumuna göre süngerle kaldırılır. Bu iş kâğıt müsaade ettikçe tekrarlanabilir. Sert tüylü bir fırça rengi daha kolay ayırır, fa­kat kâğıdı çabukça bozar.

  • Silgiyle renk kaldırılması :

Silgi de rengi kaldırır. Bu tarz yumuşak açık tonlar yap­mak için tavsiye edilir. Bazı suluboyacılar kurallara fazla bağlılıktan bu tarzı sevmezler. Küçük bölümleri silgilemek, küçük alanlarda silgi kullanmak imkânsızdır.

  • Kazıyarak renk çıkarmak :

Rengi tamamen veya kısmen bir çakı —veya jiletle— çı­karabiliriz. Kâğıdın çıkıntılı, pürüzlü kısımları, derinliklerin­den daha çok etkilenir; sonuç, kâğıdın grenine bağlıdır. Bu kazıma metodu kaba görünümlü bir sonuç verir. Kazıma me­todu üst üste boya tabakalarının kaybettirdiği şeffaflıktan sonra da kullanılabilir. Bu şekilde şeffâflığı kaybettiren ta­bakalar üzerinde kazımayla resmin ağır noktalarını gidermiş oluruz. Zımpara kâğıdı da aynı sonuçları verir. Kazımak iÇ*n boyanmış kâğıt çok kuru olmalıdır. Kazınan kısımlar üzeri­ne saydam boya (glasi) sürülebilir.

  • Suyla renk kaldırması :

Kâğıt üzerindeki rengi kaldırmada üzerine su akıtmak ve yumuşatmak denenebilir ve kısmen kaldırılabilir. Bu çalışma daha çok renklerin birbirine çok tepki gösterdiği zamanlarda kullanılır. Resmimizi çeşme altında tutarak da fazla renkleri kâğıttan ayırabiliriz. Bu işlemle renkler kuvvetlerini kaybe­derek resmin birliği ve bütünlüğü sağlanır. Kuruduktan son­ra karışmış ve bozulmuş alanlar ve yerler var ise yeniden ça­lışılabilir, sonuç bazen çok şaşırtıcı güzel tesadüflere de yol açabilir.

  • Son olarak kurumuş bir renk yeni bir renkle nüanse edilebilir. Bu durumda, rengi yeniden ıslak veya nemli bir fırçayla kâğıttan ayırmalı ve yeni rengi sürüp kurumaya bı­rakmalıdır.
Next Post

Suluboya’nın tekniğinin tarihi

12 Eylül 2019 0
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.