27 Ocak 2022
  • 27 Ocak 2022

Yunan heykel sanatı

By on 15 Eylül 2019 0 155 Views

Arkaik, Geç Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere dört dönemde incelenmektedir.

Arkaik Dönem (MÖ 7-6. yy.) Yunan heykel sanatının ilk anıtsal örneklerinin ortaya çıktığı Arkaik Dönem’de insan vücudunu oluşturan unsurlar aslına uygun biçimde şekillendirilmiştir.

Dönemin serbest heykellerinde katı görünümlü ve cepheden tasvir edilen genç erkek (Kuros) ve genç kız (Kore) heykelleri önemli bir yere sahiptir.

Gerçek kişileri ve tanrıları temsil etmeyen bu heykellerin, tanrı veya tanrıçalara sunulan adaklar olduğu kabul edilmektedir. Yunan heykelleri Mısır ve Mezopotamya heykellerinde olduğu gibi cepheden ve hareketsizdir. Ancak bacak ve kolların gövdeden ayrılması, çıplak oluşları ve desteğe ihtiyaç duymamaları nedeniyle Mezopotamya ve Mısır örneklerinden ayrılır.

Kore heykelleri genellikle gövdeye yapışık, kıvrımsız kalın kumaştan uzun bir giysi ile gösterilmiştir. Dudak uçları hafifçe yukarı kaldırılarak, yüze tebessüm ifadesi verilmiştir.

Heykeller frontal ve simetrik görünümleri ile Mısır heykellerini anımsatır.

Delfi’deki Atlet Heykellerinde görüldüğü gibi kollar vücuda birleşmiş ve eller yumruk gibi sıkılarak vücuda yapıştırılmıştır. Heykellerde omuzlar geniş, bel ince, kalça dar, gözler iri ve badem biçimlidir. Adaleler ve saçlar belirtilmiş olmakla birlikte tam bir doğallık yansıtmaz. Baş iri, saçlar lüleler halinde omuzlara düşmüştür. Dönemin diğer örnekleri arasında Sisam’daki “Tanrıça Hera Heykeli” ve Atina’daki “Gülümseyen Kadın Heykeli” gösterilebilir.

Arkaik Dönem’de eserlerde ilk kez alınlık, friz, metop ve akroterlerde tanrılarla ilişkili kabartmalara yer verilmiştir. Kabartmalarla süslenmiş olduğunu bildiğimiz en erken tarihli yapı MÖ 7. yy. ortalarına tarihlenen Girit Adası’ndaki Prinias (Pirinyas) Tapınağı frizidir. Bir süvari alayının betimlendiği kabartmalarda, atlar ve biniciler şematik ve gerçeküstü boyutları ile oldukça oransız bir görünüm sunar.

MÖ 6. yüzyılın başlarında inşa edilen Korfu Artemis Tapınağı’nın (MÖ 580) alınlık kabartmalarında, Gorgo Medusa ile hayvan ve insan kabartmalarından oluşan bir sahneye yer verilmiştir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.