27 Ocak 2022
  • 27 Ocak 2022

Antik Yunan Sanatında Resim

By on 16 Eylül 2019 0 153 Views

Antik Yunan’da resim sanatı, Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere üç döneme ayrılarak incelenir.

Resim sanatı, vazolar üzerine çizilen resimler üzerinden gelişme göstermiştir.

Siyah ve kırmızı rengin bolca kullanıldığı söz konusu bu resimlerde, çizgi ve ritim çok önemli bir yer tutar.

Heykel sanatında hakim olan ölçü, denge, simetri, anatomik çabalar ve detaylara gösterilen özen vazo resimlerine uygulanmamıştır.

Arkaik Dönem vazoları geometrik, siyah ve kırmızı figürlü vazolar olmak üzere üç grupta incelenmektedir.

Geometrik vazolar en çok Atina’da görülmüş olup bu vazoların üzeri siyah boya ile yatay frizler veya dikey hatlarla sınırlandırılmış dikdörtgen satıhlarla kaplanmıştır.

Bunların içine geometrik motifler ya da figürler oturtulmuştur.

Cenaze törenleri ve araba yarışları da resimlere konu olmuştur.

Siyah figürlü vazolarda kırmızı satıh üzerine, siyah bir boyayla siluetler yapılmıştır. Figürlerin iç ayrıntıları kazılarak belli edilmiştir.

Vazoyu yapanın ve boyayanın imzaları vazo üzerinde yer alır. Kırmızı figürlü vazolarda, siyah zemin üzerine kırmızı figürler bezenmiştir. Figürlerin iç ayrıntıları fırçayla yapılmış siyah hatlarla gösterilmiştir

Klasik Dönem’deki vazo resimleri üzerlerindeki şekillerin zarifliği ve çeşitliliği, inceliği, kompozisyonlarının zenginlik ve uyumuyla dikkat çekmektedir.

Bu dönemde yapılan Yunan vazoları Akdeniz dünya- sına yayılmışsa da Roma işgaliyle tamamen ortadan kalkmıştır.

Helenistik Dönem’de Büyük İskender’in portreleri, dönemin büyük savaşları tablolar halinde resmedilmiştir.

“İskender Mozayiği” ve İssos Savaşı’nda İskender ile Dareios’un (Daryus) karşılaşmasını anlatan mozaik resim Helenistik Dönem’in en önemli eserleridir

Next Post

Yunan Sanatı

16 Eylül 2019 0
Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.