Son Yazılar

Makaleyi Yazan Resim Okulu

Çizgisel Desen

Yazan Yayınlama Tarihi 3 Nisan 2020 0

Çizgi, desen sanatı ve sanatçısı için diğer görsel elemanlar arasında en önemlisi ve en eskisidir. Çizgiyle her türlü duyguyu ifade edebilmek, her türlü forma hayat verebilmek ve her türlü formu tanımlayabilmek mümkündür. Hollandalı ressam Mondrian’ın (Mondriyan) belirttiği gibi “Tek bir çizgi bile bir duygu taşıyabilir.” Çizgisel desende en temel çizgi kontur çizgisidir. Bu tarz desende […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat ve Zanaat

Yazan Yayınlama Tarihi 17 Ekim 2019 0

Sanat ile zanaat aynı kökten türemiş olsa da farklı anlamlar için kullanılır. Fakat somut olarak birbirine yakın göründüklerinden zaman zaman kavram karmaşası yaşanmakta ve aynı anlamda kullanılmaktadır. Avrupa’da 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar seramikçilikten oymacılık ve dokumacılığa kadar her tür el işçiliği için kullanılan zanaat sözcüğü, Rönesans’la birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Bu döneme kadar […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

El Sanatları Nedir? Nasıl Gelişmiştir? Özellikleri Nelerdir?

Yazan Yayınlama Tarihi 17 Ekim 2019 0

El sanatları, insanoğluyla birlikte ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacıyla ilk el sanatı örnekleri verilmiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişim gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hâle gelerek “geleneksellik” özelliği kazanmıştır. Geleneksel Türk el sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Hangi Sanatlar Görsel Sanatlardır?

Yazan Yayınlama Tarihi 19 Eylül 2019 0

Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlarİnsanın maddeye biçim vererek yarattığı bir sanat türüdür. Görsel ve biçimsel sanatlar dört ana grupta incelenebilir: resim, mimari, heykel, kabartma. Resim İki boyutlu bir anlatım biçimi, bir yüzey sanatıdır. Resim; çizgi ve boya ile herhangi bir yüzey üzerine, ışık altında görülen her şeyin yansıtılmasıdır. Resmin temel malzemesi boyadır. İşlenen konuya göre […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Güzel Sanatlar nedir?

Yazan Yayınlama Tarihi 19 Eylül 2019 0

Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. alanlarda insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlara güzel sanatlar denir. Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimseye ise sanatçı denir. Sanat eseri ise sanatçıların duygu, yaratıcılık ve ustalık süreçlerinin ürünü olarak ortaya çıkardıkları özgün, tek ve değerli eserdir. Güzel sanatlar; görsel ve biçimsel (plastik) sanatlar, […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat nedir?

Yazan Yayınlama Tarihi 19 Eylül 2019 0

Sanat, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren duygu ve düşüncelerini ses, çizgi, renk ve simgelerle ifade etmiştir. İnsanlığın geçirdiği evreler nasıl ki yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmişse, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını da değiştirmiştir. Her dönemde ve her toplumda sanat, farklı görünümlerde ortaya […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

BEYAZ DAĞ RESMİ EKOLÜ

Yazan Yayınlama Tarihi 18 Eylül 2019 0

19.yy.ın başlarında Amerika’nın New Hampshire (Niv Hemşayr) eyaletinin beyaz dağlarında (Catskill Dağları) kroki çizip resim boyamak amacı ile bir araya gelen sanatçıların oluşturduğu ekoldür. Bu sanatçıların çalışmaları aynı zamanda bu eyaletin tanınmasını da sağlamıştır. Zorlu doğa şartlarında çalışan ressamlardan birçoğu toprak kayması gibi doğal kazalar sonucu hayatlarını yitirmişlerdir. Thomas Cole en çok tanınan temsilcisidir. 

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat tarihi çalışmalarında hangi sosyal bilim dallarından faydalanılır?

Yazan Yayınlama Tarihi 17 Eylül 2019 0

Sanat tarihi çalışmalarında birçok sosyal bilim dalının verilerinden yararlanılır. Bunlar: TARİH: İnsan topluluklarının yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde kanıtlara dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumları etkileyen tarihsel olaylar sanat eserlerini de etkiler. Örneğin, tarihî olayların taş kabartmalarda canlandırılması gibi ETNOGRAFYA: Toplumların yaşayış, gelenek ve kültür oluşumlarını araştıran bilim dalıdır. Etnografik eserler […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Eski Mısır’da Resim Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Duvar süslemesine düşkün olan Mısırlılarda resim sanatı ebedî, sürekli ve kutsal olanı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle tapınak ve mezar odalarının duvarları boyanmış, kabartmalar ve hiyeroglif yazılarla süslenmiştir. Eski Krallık Dönemi’nde resimler genelde mezar anıtı olan mastabaların duvarlarına yapılmıştır. Orta ve Yeni Krallık Dönemi’nde soylular için dağ eteklerindeki kayalar içine oyulan mezar yapıları da […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Eski Mısır Sanatının Heykel ve Kabartma Sanatlarındaki Özellikler

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Mısır’da heykel sanatına çok önem verilmiştir. Heykeller saray, tapınak ve mezar anıtlarının tamamlayıcı ögesi olarak kabul edilmiştir. Mimari eserlerin iç ve dış cepheleri heykellerle süslenmiştir. Mısır uygarlığında büyük heykeller genellikle granit, bazalt ve diyorit gibi sert taşlardan, küçük boyutlu heykeller ise ahşap, kireç taşı, fil dişi ve çeşitli madenlerden yapılmıştır. Mısır’da heykel sanatı hızlı bir […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Eski Mısır Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Mısır, coğrafi olarak Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çölün ortasında can damarı gibi uzanan Nil Nehri, Mısır uygarlığının oluşmasını etkileyen temel faktörlerden birisidir. Nil Nehri insanların su ihtiyacını karşıladığı gibi taşıdığı alüvyonlarla verimli tarım alanlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenle Nil Nehri çevresi tarih öncesinden günümüze kadar insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden olmuştur. Günümüzden yaklaşık 6.500 […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Yunan Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

MÖ 7. yüzyılda Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu kıyılarında yaşayan ortak dil ve kültüre sahip kavimler, verimli tarım arazileri ve geniş bir coğrafyada yaptıkları deniz ticareti sayesinde giderek zenginleşmiştir. Ekonomik gelişme kültürel gelişmeleri de hızlandırmış bilimden felsefeye, edebiyattan sanata kadar birçok alanda eserler ortaya konulmuştur. Bu tarihsel süreç içinde Yunan sanatı Girit’te Minos, Yunanistan’da […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Antik Yunan Sanatında Resim

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Antik Yunan’da resim sanatı, Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere üç döneme ayrılarak incelenir. Resim sanatı, vazolar üzerine çizilen resimler üzerinden gelişme göstermiştir. Siyah ve kırmızı rengin bolca kullanıldığı söz konusu bu resimlerde, çizgi ve ritim çok önemli bir yer tutar. Heykel sanatında hakim olan ölçü, denge, simetri, anatomik çabalar ve detaylara gösterilen özen vazo […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Yunan Heykelinde Helenistik Dönem

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Helenistik Dönem (MÖ 330-30) Bu dönemde Yunan kültürünün, Ön Asya ve Mısır kültürlerinden etkilenmesi sanatta da köklü değişimlere neden olmuştur. Mimaride olduğu gibi heykel ve kabartmada geleneğe bağlı olmakla birlikte, konuları ve eğilimleri açısından yeniliklere açık bir sanat anlayışı görülmektedir. Bol kıvrımlı elbiseler, vücudun farklı yönlerde zıtlık oluşturacak biçimdeki zor duruşları ve ifade heykeltıraşlara konu […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Klasik Dönemde Yunan Heykelleri

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Klasik Dönem (MÖ 490-330): MÖ 5. yüzyılın başlarından itibaren Arkaik Dönem heykellerindeki katı ve frontal duruş yerini, vücudun doğal yapısına uygun biçimlere bırakmıştır. Bu dönemde heykel sanatı teknik ve artistik özellikleriyle doruk noktasına ulaşmıştır. Klasik Dönem ile birlikte, insanlık tarihinde ilk kez insan vücudu bağımsız bir varlık ve estetik bir değer olarak kabul edilmiş ve […]

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...