Bir Peyzaj Karşısında Çalışma Safhaları

  1. Seçtiğimiz nötr renkli bir kâğıda mürekkep ve sivri uçlu bir fırça ile desen çizilir. Desen çok detaylı olmalıdır. Bu detaylar gereklidir. Çünkü, herhangi bir peyzaj önünde sarfedeceğimiz zaman, o peyzajı orada bitirmemize yetmeye­bilir. Ayni yere bir daha gelemeyeceğimize göre detayların önemi ortaya çıkar. Kompozisyonun kurşun kalemle önce bir kroki defterinde eskizi yapılır, sonra üzerinde mürekkepli ka­lemle geçilebilir. Bu eskiz inceleme eskizidir.
  2. — Mürekkepli eskiz bittikten sonra manzaranın en ha­fif tonlu kısımları tesbit edilir ve bu açık tonlu kısımlardan boyanmaya başlanır. Yahut tam tersi karanlık parçalardan da başlanabilir.
  3. _ Tabiattan atölyeye dönüşte, tabiatta tuttuğumuz renk notları gözden geçirilir ve koyu tarafların tatbikine ge­çilir. Bu safhada en açıktan en koyu bütün tonlardaki renk­ler resmimizde yer almış vaziyettedir.
  4. — Bu son kısımda sadeleştirme ve detayları arıtma, parlaklıkları verme, izlenimimizi yaratma safhasıdır. Alâka noktasını (centre d’interret) kaybettirmemek için, detaylar­dan mümkün mertebe kurtulmalı ve manzarayı detayla dol- durmamaya çalışarak, resimde sakin bölgeler ‘bırakılmalıdır.

Bir Cevap Yazın