Sanat ve Zanaat

by by Eki 17, 2019 0 In Resim Okulu

Sanat ile zanaat aynı kökten türemiş olsa da farklı anlamlar için kullanılır.

Fakat somut olarak birbirine yakın göründüklerinden zaman zaman kavram karmaşası yaşanmakta ve aynı anlamda kullanılmaktadır.

Avrupa’da 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar seramikçilikten oymacılık ve dokumacılığa kadar her tür el işçiliği için kullanılan zanaat…

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

El Sanatları Nedir? Nasıl Gelişmiştir? Özellikleri Nelerdir?

by by Eki 17, 2019 0 In Resim Okulu

El sanatları, insanoğluyla birlikte ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacıyla ilk el sanatı örnekleri verilmiştir.

Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişim gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hâle gelerek “geleneksellik” özelliği kazanmıştır.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Hangi Sanatlar Görsel Sanatlardır?

by by Eyl 19, 2019 0 In Resim OkuluSanat Dersi

Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlar
İnsanın maddeye biçim vererek yarattığı bir sanat türüdür.

Görsel ve biçimsel sanatlar dört ana grupta incelenebilir:

  • resim,
  • mimari,
  • heykel,
  • kabartma.

Resim

İki boyutlu bir anlatım biçimi, bir yüzey sanatıdır.

Resim; çizgi ve…

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Güzel Sanatlar nedir?

by by Eyl 19, 2019 0 In Resim Okulu

Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. alanlarda insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlara güzel sanatlar denir.


Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimseye ise sanatçı denir.

Sanat eseri ise sanatçıların duygu, yaratıcılık ve ustalık süreçlerinin ürünü olarak ortaya çıkardıkları özgün, tek…

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat nedir?

by by Eyl 19, 2019 0 In Resim OkuluSanat Dersi

Sanat, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur.

İnsanoğlu var olduğu andan itibaren duygu ve düşüncelerini ses, çizgi, renk ve simgelerle ifade etmiştir.

İnsanlığın geçirdiği evreler nasıl ki yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmişse, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını da değiştirmiştir….

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

BEYAZ DAĞ RESMİ EKOLÜ

19.yy.ın başlarında Amerika’nın New Hampshire (Niv Hemşayr) eyaletinin beyaz dağlarında (Catskill Dağları) kroki çizip resim boyamak amacı ile bir araya gelen sanatçıların oluşturduğu ekoldür. Bu sanatçıların çalışmaları aynı zamanda bu eyaletin tanınmasını da sağlamıştır. Zorlu doğa şartlarında çalışan ressamlardan birçoğu toprak kayması gibi doğal kazalar sonucu hayatlarını yitirmişlerdir. Thomas Cole en çok…

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat tarihi çalışmalarında hangi sosyal bilim dallarından faydalanılır?

by by Eyl 17, 2019 0 In Sanat Dersi

Sanat tarihi çalışmalarında birçok sosyal bilim dalının verilerinden yararlanılır.

Bunlar:

TARİH:

İnsan topluluklarının yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde kanıtlara dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumları etkileyen tarihsel olaylar sanat eserlerini de etkiler.

Örneğin, tarihî olayların taş…

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Eski Mısır’da Resim Sanatı

by by Eyl 16, 2019 0 In Sanat Tarihi

Duvar süslemesine düşkün olan Mısırlılarda resim sanatı ebedî, sürekli ve kutsal olanı ifade etmek için kullanılmıştır.

Bu nedenle tapınak ve mezar odalarının duvarları boyanmış, kabartmalar ve hiyeroglif yazılarla süslenmiştir.

Eski Krallık Dönemi’nde resimler genelde mezar anıtı olan mastabaların duvarlarına yapılmıştır.