27 Ocak 2022
  • 27 Ocak 2022

Algı ve Görsel Algı

by on 28 Ağustos 2020 0

Yaşama dair bilginin kaynağını veren algı, beş duyu organımızın sinirler aracılığıyla beynimize ilettiği duyum sayesinde gerçekleşir. Algı, duyu organlarımızı etkileyen tüm dış etkenlerin beyinde yorumlanıp depolanması ve bu birikimlerle yeni etkenlerin bileşkesinin hafızada bütünleşmesidir. Deneyimimiz olan bir olguyu çabuk algılarken ilk defa karşılaştığımız durumu öncelikle hafızamızda var olan benzerleri ile ilişkilendirip daha sonra kendi...

Yazının devamını oku....

KÜBİZM VE PABLO PİCASSO

by on 21 Nisan 2020 0

            “Nihayet sen de bıkmış olursun bu eski dünyadan” dizesiyle şair Guillaume Apollinaire  alışılagelmiş kalıpların dışında bir duruşa sahip Kübizm akımının genel hatlarını çizer. Kübizm Manifestosu’nu yazan Apollinaire, akımın bir taklit sanat değil tasarım sanatı olduğunu söyler. 1907 yılından itibaren etkileri dünyanın dört bir yanına yayılan Kübizm resim alanındaki temsilcileriyle tanınır. Kübist sanatçılara göre...

Yazının devamını oku....

Sanat ve Zanaat

by on 17 Ekim 2019 0

Sanat ile zanaat aynı kökten türemiş olsa da farklı anlamlar için kullanılır. Fakat somut olarak birbirine yakın göründüklerinden zaman zaman kavram karmaşası yaşanmakta ve aynı anlamda kullanılmaktadır. Avrupa’da 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar seramikçilikten oymacılık ve dokumacılığa kadar her tür el işçiliği için kullanılan zanaat sözcüğü, Rönesans’la birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Bu döneme...

Yazının devamını oku....

El Sanatları Nedir? Nasıl Gelişmiştir? Özellikleri Nelerdir?

by on 17 Ekim 2019 0

El sanatları, insanoğluyla birlikte ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacıyla ilk el sanatı örnekleri verilmiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişim gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hâle gelerek “geleneksellik” özelliği kazanmıştır. Geleneksel Türk el sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların...

Yazının devamını oku....

Hangi Sanatlar Görsel Sanatlardır?

by on 19 Eylül 2019 0

Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlarİnsanın maddeye biçim vererek yarattığı bir sanat türüdür. Görsel ve biçimsel sanatlar dört ana grupta incelenebilir: resim, mimari, heykel, kabartma. Resim İki boyutlu bir anlatım biçimi, bir yüzey sanatıdır. Resim; çizgi ve boya ile herhangi bir yüzey üzerine, ışık altında görülen her şeyin yansıtılmasıdır. Resmin temel malzemesi boyadır. İşlenen konuya...

Yazının devamını oku....

Güzel Sanatlar nedir?

by on 19 Eylül 2019 0

Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro vb. alanlarda insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlara güzel sanatlar denir. Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimseye ise sanatçı denir. Sanat eseri ise sanatçıların duygu, yaratıcılık ve ustalık süreçlerinin ürünü olarak ortaya çıkardıkları özgün, tek ve değerli eserdir. Güzel sanatlar; görsel ve biçimsel (plastik)...

Yazının devamını oku....

Sanat nedir?

by on 19 Eylül 2019 0

Sanat, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren duygu ve düşüncelerini ses, çizgi, renk ve simgelerle ifade etmiştir. İnsanlığın geçirdiği evreler nasıl ki yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmişse, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını da değiştirmiştir. Her dönemde ve her toplumda sanat, farklı görünümlerde...

Yazının devamını oku....

BEYAZ DAĞ RESMİ EKOLÜ

by on 18 Eylül 2019 0

19.yy.ın başlarında Amerika’nın New Hampshire (Niv Hemşayr) eyaletinin beyaz dağlarında (Catskill Dağları) kroki çizip resim boyamak amacı ile bir araya gelen sanatçıların oluşturduğu ekoldür. Bu sanatçıların çalışmaları aynı zamanda bu eyaletin tanınmasını da sağlamıştır. Zorlu doğa şartlarında çalışan ressamlardan birçoğu toprak kayması gibi doğal kazalar sonucu hayatlarını yitirmişlerdir. Thomas Cole en çok tanınan temsilcisidir. 

Yazının devamını oku....

Resim Çalışmasını Oluşturuken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

by on 13 Eylül 2019 0

Resim yüzeyinde ön-arka ilişkisi ve form etkisi (hacimlendirme) oluşturmak için gözün algılama biçiminden yola çıkarak açık-koyu ve renk ilişkileri kullanılır. Buna göre;  Göz, önce açık-koyuyu algılar. Bu nedenle biçimin (figür ya da nesne) öz rengi ne olursa olsun açık değerlerin öne gelme, koyu değerlerin ise geriye gitme eğilimi vardır.  Sıcak renkler her zaman öne...

Yazının devamını oku....

Modern Sanatta Renk Kullanımı

by on 12 Eylül 2019 0

19. yüzyıl başlarında John Constable, hassas renk dereceleri ve renkler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak resimlerinde canlı renkler kullanmıştır. Işık ile renk arasındaki güçlü bağı fark eden sanatçı, derinlik etkisini ve resmin atmosferine hâkim olan ışığı öznel renk duyumu ile sağlayarak lokal renk anlayışının çözülmesine öncülük etmiştir. Constable’ın “Saman Arabası” adlı resmi, Paris’te sergilendiğinde empresyonist...

Yazının devamını oku....