Son Yazılar

Resim Dersi

Çizgisel Desen

Yazan Yayınlama Tarihi 3 Nisan 2020 0

Çizgi, desen sanatı ve sanatçısı için diğer görsel elemanlar arasında en önemlisi ve en eskisidir. Çizgiyle her türlü duyguyu ifade edebilmek, her türlü forma hayat verebilmek ve her türlü formu tanımlayabilmek mümkündür. Hollandalı ressam Mondrian’ın (Mondriyan) belirttiği gibi “Tek bir çizgi bile bir duygu taşıyabilir.” Çizgisel desende en temel çizgi kontur çizgisidir. Bu tarz...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Yağlı boya resim ve Akrilik Boyada Teknik Uygulamaya Yönelik Pratik Bilgiler

Yazan Yayınlama Tarihi 13 Eylül 2019 0

Yağlı boya veya akrilik resimlerde hangi tür boyanın nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda kesin kurallar yoktur. Ancak profesyonel bir sanatçı; gün ışığına dayanıklılık, saydamlık, opaklık, renklilik, parlaklık, akışkanlık gibi kullandığı boyar maddelerin kalitesine dikkat eder. Örneğin; profesyonel boyaların gün ışığına dayanıklılık dereceleri (Fr. solidite a la lumiere / İng. permenance); ambalajları üzerindeki “Permanence AA,...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Resim Çalışmasını Oluşturuken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yazan Yayınlama Tarihi 13 Eylül 2019 0

Resim yüzeyinde ön-arka ilişkisi ve form etkisi (hacimlendirme) oluşturmak için gözün algılama biçiminden yola çıkarak açık-koyu ve renk ilişkileri kullanılır. Buna göre;  Göz, önce açık-koyuyu algılar. Bu nedenle biçimin (figür ya da nesne) öz rengi ne olursa olsun açık değerlerin öne gelme, koyu değerlerin ise geriye gitme eğilimi vardır.  Sıcak renkler her zaman öne...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Modern Sanatta Renk Kullanımı

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

19. yüzyıl başlarında John Constable, hassas renk dereceleri ve renkler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak resimlerinde canlı renkler kullanmıştır. Işık ile renk arasındaki güçlü bağı fark eden sanatçı, derinlik etkisini ve resmin atmosferine hâkim olan ışığı öznel renk duyumu ile sağlayarak lokal renk anlayışının çözülmesine öncülük etmiştir. Constable’ın “Saman Arabası” adlı resmi, Paris’te sergilendiğinde empresyonist...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Suluboya’nın tekniğinin tarihi

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

İlk olarak MÖ 2000’de Mısır’ın “Ölüler Kitabı”nda sulu boya resimler görülmüştür. Orta Çağ’daki din kitaplarının minyatürlerinde sulu boya kullanılmıştır. İlk sulu boya manzara resmi, 15. yüzyılda Albrecht Dürer (Albireh Dürer) tarafından yapılmıştır. 18. yüzyılda İngiltere’de Turner, sulu boya resimler yapmıştır. 19. yüzyıldan bu yana sulu boya resim sanatında önemli bir yere sahiptir (Sanat Terimleri...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Lavi Tekniğinin Madde Madde Özelliği

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

Çini mürekkebi ya da bir rengin ton değerleriyle yapılır.  Yalnız fırçayla fırça sürülüş olanaklarından (tekstür) oluşacak açık-koyu değer farklılıkları niteliğinde olabilir.  Fırça ile hacim etkisi verecek biçimde olabilir.  Hem leke hem çizgi olanakları bir arada değerlendirilebilir.  Tonlamada açıktan koyuya doğru bir yol izlenmelidir.  Asıl çalışmaya geçmeden önce alıştırmalar yapılmalıdır.  Lavi resim, sulu boyanın ilk...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Suluboya’da uygulanan boyanın kaldırılması

Yazan Yayınlama Tarihi 11 Eylül 2019 0

projelendirdiğiniz suluboya üzerinde maalesef istemediğiniz boya yada valör farkı oluştu o zaman bu görüntüden nasıl kurtulacağız. İşte cevabı. Eğer renk ıslaksa onu yarı kuru bir fırçayla kısmen rengi kaldırılabilir. Bunun için tercihan ikinci bir fırça kul­lanılmalıdır, böylece birinci fırçanın ilk renkte kalması sağ­lanır. Böylece renk kaldırılışı daha iyi yapılır. Islak renk bir sünger veya...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Suluboya yaparken boyaları kâğıt üzerinde karışımlama yapmak kolay mıdır?

Yazan Yayınlama Tarihi 11 Eylül 2019 0

Renkleri kâğıt üzerinde de değiştirmek mümkündür. Ay­ni renge çok veya az su ilâve ederek veya ona daha sulu veya kalın başka bir renk ilâve ederek, renk nüanslarını elde ede­riz. Aynı şekilde boyanmış bir alanın rengi daha sonra nemli bir fırçayla bir yandan bir yana dağıtılır: Renk kâğıt üzerin­de ne kadar ince olursa, kâğıt o...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Suluboya yapmak

Yazan Yayınlama Tarihi 11 Eylül 2019 0

ÖNERİLEN UYGULAMA BASAMAKLARI Konu, resim kâğıdı üzerine ana hatları ile hafif bir şekilde çizilir. çalışmadaki çizgiler koyu olması hâlinde boya kapatmayacak ve istenmedik sonuçlar ortaya çıkartacaktır, lütfen çalışmaya başlamadan önce bunu göz ardı etmeyin. Bu nedenle koyu çizmemeniz ya da konuya uygunlukta koyulukta çizmeniz estetik açıdan doğru olacaktır.  Çizim esnasında mümkün olduğu kadar silgi...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sulu Boya

Yazan Yayınlama Tarihi 11 Eylül 2019 0

İlk olarak MÖ 2000’de Mısır’ın “Ölüler Kitabı”nda sulu boya resimler görülmüştür. Orta Çağ’daki din kitaplarının minyatürlerinde sulu boya kullanılmıştır. İlk sulu boya manzara resmi, 15. yüzyılda Albrecht Dürer (Albireh Dürer) tarafından yapılmıştır. 18. yüzyılda İngiltere’de TURNER, sulu boya resimler yapmıştır. 19. yüzyıldan bu yana sulu boya resim sanatında önemli bir yere sahiptir. (Sanat Terimleri...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Lavi Nedir ?

Yazan Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019 0

Sulandırılmış tek renkle veya mürekkeple yapılan çalışmalara denir. Temel maddesi çini mürekkebi, is mürekkebi, sepya veya su katılmış başka boyadır. Yalnız fırça ile fırça sürülüş olanaklarından (tekstür) oluşacak açık-koyu değer farklılıkları niteliğinde, fırça ile hacim etkisi verecek biçimde olabilir. Hem leke hem çizgi olanakları bir arada değerlendirilebilir. Tonlamada açıktan koyuya doğru bir yol izlenmelidir....

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

HUDSON (HADSIN) NEHRİ EKOLÜ

Yazan Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019 0

Thomas Cole önderliğinde bir grup romantik ressam 19. yy.da Hudson Nehri çevresinin görsel manzarasını keşfetti ve burada uçsuz bucaksız doğa resimleri yaptılar. İlk kuşak yalnızca Hudson Nehri çevresini resimlerken daha sonraki kuşak Amerika’nın farklı bölgelerindeki büyüleyici manzaraları tuvallerinde görsel birer şölene çevirmeyi hedeflediler. 

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

BARBİZON EKOLÜ

Yazan Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019 0

19. yy.da Fransa’da bir grup ressam Barbizon köyüne yerleşir ve doğayı resimler. Ekol ismini buradan alır. Romantizmin hakim olduğu bir dönemde “hayatın gerçekliğini” resimlemek isteyen bu ressam grubu uygulanan bu manzara resmine köyün adını verdiler. Dramatik olaylar yerine doğa manzaralarını konu edinen ressamlar kendilerinden sonraki birçok genç ressamı da etkilemişlerdir. 

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...
  • 1
  • 2