CLAUDE LORAİN

Manzara konusunda usta bir isim olan Claude Lorain’in (Klod Loreyn) lavi tekniğinde yapmış olduğu manzara çalışmaları doğayı nasıl resmedebileceğimiz konusunda bize ders vermektedir. İzleyiciye duygusalRead More