Algı ve Görsel Algı

Yaşama dair bilginin kaynağını veren algı, beş duyu organımızın sinirler aracılığıyla beynimize ilettiği duyum sayesinde gerçekleşir. Algı, duyu organlarımızı etkileyen tüm dış etkenlerin beyinde yorumlanıpDaha Fazla Oku

1915-1925 YILLARINDA AVRUPA’DA SANAT HAYATI

Dadacılık, 1915-1916’da New York ve Zürih’te aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Dada’da ‘Karşı Sanat’ kavramı geliştirilmiştir. Fütüristlerin (Gelenekçilik), geleneksel yapılanmaya karşı çıkmalarını daha da ileriye götürmüşlerdir.Daha Fazla Oku

Sanat nedir?

Sanat, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren duygu ve düşüncelerini ses, çizgi, renk veDaha Fazla Oku

Arkeoloji

Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi. 

Modern Sanatta Renk Kullanımı

19. yüzyıl başlarında John Constable, hassas renk dereceleri ve renkler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak resimlerinde canlı renkler kullanmıştır. Işık ile renk arasındaki güçlü bağı farkDaha Fazla Oku

Modülasyon

İlk olarak müzikte kullanılan sonradan resim diline geçen bir terimdir. Modülasyonda formu oluşturan açık-koyu değerler renk karşıtlıklarıyla sağlanır. Örneğin; ışıklı alanlarda turuncu, sarı, pembe; ikinciDaha Fazla Oku

Modle

Üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu yüzey üzerinde girinti ve çıkıntılarının üç boyut yanılsaması verecek biçimde resmedilmesidir. Her türden teknikle uygulanabilir. Formu oluşturan açık-koyu karşıtlıkları renkDaha Fazla Oku

Çini Mürekkebi

Genellikle resim ve desende kullanılan bir maddedir. Hint mürekkebi olarak da bilinir. Resim sanatında “lavi” uygulamalarında en çok kullanılan malzemedir. 

Mürekkep

Fırça ya da kalem yardımıyla yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan türlü renklerde sıvı maddeye denir. Yaklaşık MÖ 2500 yıllarında Çin ve MısırlılarınDaha Fazla Oku