Son Yazılar

Sanat Dersi

1915-1925 YILLARINDA AVRUPA’DA SANAT HAYATI

Yazan Yayınlama Tarihi 7 Nisan 2020 0

Dadacılık, 1915-1916’da New York ve Zürih’te aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Dada’da ‘Karşı Sanat’ kavramı geliştirilmiştir. Fütüristlerin (Gelenekçilik), geleneksel yapılanmaya karşı çıkmalarını daha da ileriye götürmüşlerdir. N. Lynton ‘Modern Sanatın Öyküsü’ kitabında “Dada bir sanat akımı değildi. Dada görüşlerini öncelikle Zürih, Berlin, New York, Köln, Moskova ve başka yerlerde yayımlanan dergiler aracılığıyla ve sözcüklerle dile...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Hangi Sanatlar Görsel Sanatlardır?

Yazan Yayınlama Tarihi 19 Eylül 2019 0

Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlarİnsanın maddeye biçim vererek yarattığı bir sanat türüdür. Görsel ve biçimsel sanatlar dört ana grupta incelenebilir: resim, mimari, heykel, kabartma. Resim İki boyutlu bir anlatım biçimi, bir yüzey sanatıdır. Resim; çizgi ve boya ile herhangi bir yüzey üzerine, ışık altında görülen her şeyin yansıtılmasıdır. Resmin temel malzemesi boyadır. İşlenen konuya...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat nedir?

Yazan Yayınlama Tarihi 19 Eylül 2019 0

Sanat, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren duygu ve düşüncelerini ses, çizgi, renk ve simgelerle ifade etmiştir. İnsanlığın geçirdiği evreler nasıl ki yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmişse, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını da değiştirmiştir. Her dönemde ve her toplumda sanat, farklı görünümlerde...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat tarihi çalışmalarında hangi sosyal bilim dallarından faydalanılır?

Yazan Yayınlama Tarihi 17 Eylül 2019 0

Sanat tarihi çalışmalarında birçok sosyal bilim dalının verilerinden yararlanılır. Bunlar: TARİH: İnsan topluluklarının yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde kanıtlara dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumları etkileyen tarihsel olaylar sanat eserlerini de etkiler. Örneğin, tarihî olayların taş kabartmalarda canlandırılması gibi ETNOGRAFYA: Toplumların yaşayış, gelenek ve kültür oluşumlarını araştıran bilim dalıdır. Etnografik...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Resim Çalışmasını Oluşturuken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yazan Yayınlama Tarihi 13 Eylül 2019 0

Resim yüzeyinde ön-arka ilişkisi ve form etkisi (hacimlendirme) oluşturmak için gözün algılama biçiminden yola çıkarak açık-koyu ve renk ilişkileri kullanılır. Buna göre;  Göz, önce açık-koyuyu algılar. Bu nedenle biçimin (figür ya da nesne) öz rengi ne olursa olsun açık değerlerin öne gelme, koyu değerlerin ise geriye gitme eğilimi vardır.  Sıcak renkler her zaman öne...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Modern Sanatta Renk Kullanımı

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

19. yüzyıl başlarında John Constable, hassas renk dereceleri ve renkler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak resimlerinde canlı renkler kullanmıştır. Işık ile renk arasındaki güçlü bağı fark eden sanatçı, derinlik etkisini ve resmin atmosferine hâkim olan ışığı öznel renk duyumu ile sağlayarak lokal renk anlayışının çözülmesine öncülük etmiştir. Constable’ın “Saman Arabası” adlı resmi, Paris’te sergilendiğinde empresyonist...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Natüralist Sanatta Renk Kullanıımı Nasıldır?

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

Resmin temel ögelerinden biri olan renk, sanatın duyusal izlenim taşıyan doğaya öykünme, doğayı idealize etme ve soyutlaştırma temelli pratiklerine eşlik etmiştir. Sanat ve bilim alanında renk hakkında üretilen bilgi alışverişi, resimde rengin bu işlevini değiştirmese de kullanımına ve resmin içeriğine yön vermiştir.  Sanatın yansıtmaya dayalı naturalist döneminde renk ve ışık iki ayrı kavram olarak...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Natürmortta Aralık Mesafe İlişkisi Ne Demektir?

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

İki boyutlu bir bütünü oluşturan elemanlar (tanımlı biçimler, açık-orta-koyu ton ve renk değerleri) arasındaki aralık ve mesafe ilişkileri, bütünde ve ayrıntılarda oluşturulacak dengenin sağlanmasında önemli roller üstlenir. Biçim, renk veya ton önce kendine en yakın olan biçim, ton veya renkle ilişkiye girer ve uzağında kalanlara karşı bütünleşerek görsel ağırlık oluşturur. Aralarındaki boşluklar arttıkça biçim,...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Resim Sanatında Kullanılan Figür Anatomisinin Farklı Özellikleri Nelerdir

Yazan Yayınlama Tarihi 11 Eylül 2019 0

Mısır sanatında sanatçının görevi, her şeyi en açık ve kalıcı bir şekilde belgelemektir. Anlatımı güçlendirmek için insan figüründe önemli sayılan her ayrıntı en iyi görünen açıdan betimlenmiştir.  Arkaik Yunan figüründe ise vücut yapısı üzerinde durularak kasların kendini göstermesi sağlanmıştır. Yunanlılar, Mısırlılardan öğrendiklerini geliştirerek eski kuralları izlemek yerine doğa gözlemine dayalı çalışmalar yapmışlardır.  İdeal güzelliği...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Modülasyon

Yazan Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019 0

İlk olarak müzikte kullanılan sonradan resim diline geçen bir terimdir. Modülasyonda formu oluşturan açık-koyu değerler renk karşıtlıklarıyla sağlanır. Örneğin; ışıklı alanlarda turuncu, sarı, pembe; ikinci derecede ışık alan bölgelerde yeşil, gölgeli alanlarda ise mavi renklerin hâkimiyeti gibi… Sıcak ve soğuk renklerin karşıtlığı ile formun hacim kazanması sağlanır.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Modle

Yazan Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019 0

Üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu yüzey üzerinde girinti ve çıkıntılarının üç boyut yanılsaması verecek biçimde resmedilmesidir. Her türden teknikle uygulanabilir. Formu oluşturan açık-koyu karşıtlıkları renk çeşitliği ile değil, ton çeşitliği ile sağlanır. Aşağıda verilen görselde ışığın etkisiyle açık-orta-koyu değerlerin oluştuğu, bu değerlerin uygun ton çeşitliliği ile nesnelerin hacim kazandığı görülmektedir. 

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Mürekkep

Yazan Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019 0

Fırça ya da kalem yardımıyla yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan türlü renklerde sıvı maddeye denir. Yaklaşık MÖ 2500 yıllarında Çin ve Mısırlıların eşit zaman diliminde bulduğu düşünülmektedir. Çin resim sanatının geleneğini oluşturan Shan- Shui ekolünün mürekkeple uygulanan bir teknik olması da bunu kanıtlayan bir durumdur. 

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

19. ve 20. Yüzyıl

Yazan Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019 0

1789 Fransız İhtilali sonrasındaki toplumsal, siyasal ve düşünsel yapının etkileri romantizm akımını doğurmuş ve etkilerini Avrupa’da 19. yy.da göstermeye başlamıştır. John Constable, William Turner, John Ruskin, Samuel Palmer, Caspar Friedrich David ve uzun hayatının önemli bir döneminde İstanbul’da da çalışmalarını sürdüren Ivan Ayvazofski de bu dönemde öne çıkan manzara ressamlarından bazılarıdır.  1830’larda Fransa Barbizon...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...
  • 1
  • 2