27 Ocak 2022
  • 27 Ocak 2022

Algı ve Görsel Algı

by on 28 Ağustos 2020 0

Yaşama dair bilginin kaynağını veren algı, beş duyu organımızın sinirler aracılığıyla beynimize ilettiği duyum sayesinde gerçekleşir. Algı, duyu organlarımızı etkileyen tüm dış etkenlerin beyinde yorumlanıp depolanması ve bu birikimlerle yeni etkenlerin bileşkesinin hafızada bütünleşmesidir. Deneyimimiz olan bir olguyu çabuk algılarken ilk defa karşılaştığımız durumu öncelikle hafızamızda var olan benzerleri ile ilişkilendirip daha sonra kendi...

Yazının devamını oku....

1915-1925 YILLARINDA AVRUPA’DA SANAT HAYATI

by on 7 Nisan 2020 0

Dadacılık, 1915-1916’da New York ve Zürih’te aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Dada’da ‘Karşı Sanat’ kavramı geliştirilmiştir. Fütüristlerin (Gelenekçilik), geleneksel yapılanmaya karşı çıkmalarını daha da ileriye götürmüşlerdir. N. Lynton ‘Modern Sanatın Öyküsü’ kitabında “Dada bir sanat akımı değildi. Dada görüşlerini öncelikle Zürih, Berlin, New York, Köln, Moskova ve başka yerlerde yayımlanan dergiler aracılığıyla ve sözcüklerle dile...

Yazının devamını oku....

Hangi Sanatlar Görsel Sanatlardır?

by on 19 Eylül 2019 0

Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlarİnsanın maddeye biçim vererek yarattığı bir sanat türüdür. Görsel ve biçimsel sanatlar dört ana grupta incelenebilir: resim, mimari, heykel, kabartma. Resim İki boyutlu bir anlatım biçimi, bir yüzey sanatıdır. Resim; çizgi ve boya ile herhangi bir yüzey üzerine, ışık altında görülen her şeyin yansıtılmasıdır. Resmin temel malzemesi boyadır. İşlenen konuya...

Yazının devamını oku....

Sanat nedir?

by on 19 Eylül 2019 0

Sanat, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren duygu ve düşüncelerini ses, çizgi, renk ve simgelerle ifade etmiştir. İnsanlığın geçirdiği evreler nasıl ki yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmişse, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını da değiştirmiştir. Her dönemde ve her toplumda sanat, farklı görünümlerde...

Yazının devamını oku....

Sanat tarihi çalışmalarında hangi sosyal bilim dallarından faydalanılır?

by on 17 Eylül 2019 0

Sanat tarihi çalışmalarında birçok sosyal bilim dalının verilerinden yararlanılır. Bunlar: TARİH: İnsan topluluklarının yaşadığı olayları yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkisi içinde kanıtlara dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Toplumları etkileyen tarihsel olaylar sanat eserlerini de etkiler. Örneğin, tarihî olayların taş kabartmalarda canlandırılması gibi ETNOGRAFYA: Toplumların yaşayış, gelenek ve kültür oluşumlarını araştıran bilim dalıdır. Etnografik...

Yazının devamını oku....

Resim Çalışmasını Oluşturuken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

by on 13 Eylül 2019 0

Resim yüzeyinde ön-arka ilişkisi ve form etkisi (hacimlendirme) oluşturmak için gözün algılama biçiminden yola çıkarak açık-koyu ve renk ilişkileri kullanılır. Buna göre;  Göz, önce açık-koyuyu algılar. Bu nedenle biçimin (figür ya da nesne) öz rengi ne olursa olsun açık değerlerin öne gelme, koyu değerlerin ise geriye gitme eğilimi vardır.  Sıcak renkler her zaman öne...

Yazının devamını oku....

Modern Sanatta Renk Kullanımı

by on 12 Eylül 2019 0

19. yüzyıl başlarında John Constable, hassas renk dereceleri ve renkler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak resimlerinde canlı renkler kullanmıştır. Işık ile renk arasındaki güçlü bağı fark eden sanatçı, derinlik etkisini ve resmin atmosferine hâkim olan ışığı öznel renk duyumu ile sağlayarak lokal renk anlayışının çözülmesine öncülük etmiştir. Constable’ın “Saman Arabası” adlı resmi, Paris’te sergilendiğinde empresyonist...

Yazının devamını oku....

Natüralist Sanatta Renk Kullanımı Nasıldır?

by on 12 Eylül 2019 0

Resmin temel ögelerinden biri olan renk, sanatın duyusal izlenim taşıyan doğaya öykünme, doğayı idealize etme ve soyutlaştırma temelli pratiklerine eşlik etmiştir. Sanat ve bilim alanında renk hakkında üretilen bilgi alışverişi, resimde rengin bu işlevini değiştirmese de kullanımına ve resmin içeriğine yön vermiştir.  Sanatın yansıtmaya dayalı naturalist döneminde renk ve ışık iki ayrı kavram olarak...

Yazının devamını oku....