İlkel Dönemden Rönesans Dönemine Figür

Buzul çağının mağara içlerinde yapılmış olan hayvan resimleri, primitif halklarda açık havadaki kayaların üzerine çizilmeye başlanmıştır. Ancak bu kez buzul çağındaki gibi yalnız hayvan değil, insan resimlerinin yapılması da söz konusudur

Algı ve Görsel Algı

Yaşama dair bilginin kaynağını veren algı, beş duyu organımızın sinirler aracılığıyla beynimize ilettiği duyum sayesinde gerçekleşir. Algı, duyu organlarımızı etkileyen tüm dış etkenlerin beyinde yorumlanıpRead More

1915-1925 YILLARINDA AVRUPA’DA SANAT HAYATI

Dadacılık, 1915-1916’da New York ve Zürih’te aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Dada’da ‘Karşı Sanat’ kavramı geliştirilmiştir. Fütüristlerin (Gelenekçilik), geleneksel yapılanmaya karşı çıkmalarını daha da ileriye götürmüşlerdir.Read More

Hangi Sanatlar Görsel Sanatlardır?

Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlarİnsanın maddeye biçim vererek yarattığı bir sanat türüdür. Görsel ve biçimsel sanatlar dört ana grupta incelenebilir: resim, mimari, heykel, kabartma. ResimRead More

Sanat nedir?

Sanat, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur. İnsanoğlu var olduğu andan itibaren duygu ve düşüncelerini ses, çizgi, renk veRead More

Arkeoloji

Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi. 

Modern Sanatta Renk Kullanımı

19. yüzyıl başlarında John Constable, hassas renk dereceleri ve renkler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak resimlerinde canlı renkler kullanmıştır. Işık ile renk arasındaki güçlü bağı farkRead More

Modülasyon

İlk olarak müzikte kullanılan sonradan resim diline geçen bir terimdir. Modülasyonda formu oluşturan açık-koyu değerler renk karşıtlıklarıyla sağlanır. Örneğin; ışıklı alanlarda turuncu, sarı, pembe; ikinciRead More

Modle

Üç boyutlu nesnelerin iki boyutlu yüzey üzerinde girinti ve çıkıntılarının üç boyut yanılsaması verecek biçimde resmedilmesidir. Her türden teknikle uygulanabilir. Formu oluşturan açık-koyu karşıtlıkları renkRead More

Çini Mürekkebi

Genellikle resim ve desende kullanılan bir maddedir. Hint mürekkebi olarak da bilinir. Resim sanatında “lavi” uygulamalarında en çok kullanılan malzemedir.