27 Ocak 2022
  • 27 Ocak 2022

Eski Mısır’da Resim Sanatı

by on 16 Eylül 2019 0

Duvar süslemesine düşkün olan Mısırlılarda resim sanatı ebedî, sürekli ve kutsal olanı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle tapınak ve mezar odalarının duvarları boyanmış, kabartmalar ve hiyeroglif yazılarla süslenmiştir. Eski Krallık Dönemi’nde resimler genelde mezar anıtı olan mastabaların duvarlarına yapılmıştır. Orta ve Yeni Krallık Dönemi’nde soylular için dağ eteklerindeki kayalar içine oyulan mezar yapıları...

Yazının devamını oku....

Eski Mısır Sanatının Heykel ve Kabartma Sanatlarındaki Özellikler

by on 16 Eylül 2019 0

Mısır’da heykel sanatına çok önem verilmiştir. Heykeller saray, tapınak ve mezar anıtlarının tamamlayıcı ögesi olarak kabul edilmiştir. Mimari eserlerin iç ve dış cepheleri heykellerle süslenmiştir. Mısır uygarlığında büyük heykeller genellikle granit, bazalt ve diyorit gibi sert taşlardan, küçük boyutlu heykeller ise ahşap, kireç taşı, fil dişi ve çeşitli madenlerden yapılmıştır. Mısır’da heykel sanatı hızlı...

Yazının devamını oku....

Eski Mısır Sanatı

by on 16 Eylül 2019 0

Mısır, coğrafi olarak Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çölün ortasında can damarı gibi uzanan Nil Nehri, Mısır uygarlığının oluşmasını etkileyen temel faktörlerden birisidir. Nil Nehri insanların su ihtiyacını karşıladığı gibi taşıdığı alüvyonlarla verimli tarım alanlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenle Nil Nehri çevresi tarih öncesinden günümüze kadar insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden olmuştur. Günümüzden yaklaşık...

Yazının devamını oku....

Yunan Sanatı

by on 16 Eylül 2019 0

MÖ 7. yüzyılda Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu kıyılarında yaşayan ortak dil ve kültüre sahip kavimler, verimli tarım arazileri ve geniş bir coğrafyada yaptıkları deniz ticareti sayesinde giderek zenginleşmiştir. Ekonomik gelişme kültürel gelişmeleri de hızlandırmış bilimden felsefeye, edebiyattan sanata kadar birçok alanda eserler ortaya konulmuştur. Bu tarihsel süreç içinde Yunan sanatı Girit’te Minos,...

Yazının devamını oku....

Antik Yunan Sanatında Resim

by on 16 Eylül 2019 0

Antik Yunan’da resim sanatı, Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere üç döneme ayrılarak incelenir. Resim sanatı, vazolar üzerine çizilen resimler üzerinden gelişme göstermiştir. Siyah ve kırmızı rengin bolca kullanıldığı söz konusu bu resimlerde, çizgi ve ritim çok önemli bir yer tutar. Heykel sanatında hakim olan ölçü, denge, simetri, anatomik çabalar ve detaylara gösterilen özen...

Yazının devamını oku....

Yunan Heykelinde Helenistik Dönem

by on 16 Eylül 2019 0

Helenistik Dönem (MÖ 330-30) Bu dönemde Yunan kültürünün, Ön Asya ve Mısır kültürlerinden etkilenmesi sanatta da köklü değişimlere neden olmuştur. Mimaride olduğu gibi heykel ve kabartmada geleneğe bağlı olmakla birlikte, konuları ve eğilimleri açısından yeniliklere açık bir sanat anlayışı görülmektedir. Bol kıvrımlı elbiseler, vücudun farklı yönlerde zıtlık oluşturacak biçimdeki zor duruşları ve ifade heykeltıraşlara...

Yazının devamını oku....

Klasik Dönemde Yunan Heykelleri

by on 16 Eylül 2019 0

Klasik Dönem (MÖ 490-330): MÖ 5. yüzyılın başlarından itibaren Arkaik Dönem heykellerindeki katı ve frontal duruş yerini, vücudun doğal yapısına uygun biçimlere bırakmıştır. Bu dönemde heykel sanatı teknik ve artistik özellikleriyle doruk noktasına ulaşmıştır. Klasik Dönem ile birlikte, insanlık tarihinde ilk kez insan vücudu bağımsız bir varlık ve estetik bir değer olarak kabul edilmiş...

Yazının devamını oku....

Geç Arkaik Dönemde Yunan Heykel Sanatı

by on 16 Eylül 2019 0

Geç Arkaik Dönem (MÖ 525-490) Bu dönemde kore ve kuros heykelleri, eskiye oranla daha doğal ve gerçekçi bir görünüm kazanmış olmakla birlikte, yüz ve saçlarda kalıplaşmış özellikler devam etmektedir. Genç erkek heykellerinde vücudu oluşturan unsurların oranı; eklem, kaslar ve diğer oylumlar artık insan vücudunun başarıyla aksettirilebildiğini göstermektedir. Delfi Apollon tapınağında friz kabartmaları bu dönemde...

Yazının devamını oku....

Yunan heykel sanatı

by on 15 Eylül 2019 0

Arkaik, Geç Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere dört dönemde incelenmektedir. Arkaik Dönem (MÖ 7-6. yy.) Yunan heykel sanatının ilk anıtsal örneklerinin ortaya çıktığı Arkaik Dönem’de insan vücudunu oluşturan unsurlar aslına uygun biçimde şekillendirilmiştir. Dönemin serbest heykellerinde katı görünümlü ve cepheden tasvir edilen genç erkek (Kuros) ve genç kız (Kore) heykelleri önemli bir yere...

Yazının devamını oku....

Çin Sanatı

by on 10 Eylül 2019 0

Taoizm ve diğer felsefi geleneklerden etkilenmiştir. Manzara resmi ekollerinden sayılan Shan-Shui, Çin mürekkep resmi olarak da bilinir. Bu dönemde sanatçı, figürü kadraja bakan kişi olarak alır. Manzara resmi geleneğinin oluşmaya başladığı bu dönemde konular genellikle dağlar, şelaleler gibi doğa unsurlarıdır. Bu tarz, Çin resim sanatının geleneğini oluşturmuştur. (Bu gelenekte kompozisyonlarda oluşabilecek boşluklar, sis ve...

Yazının devamını oku....
  • 1
  • 2