Son Yazılar

Sanat Tarihi

Eski Mısır’da Resim Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Duvar süslemesine düşkün olan Mısırlılarda resim sanatı ebedî, sürekli ve kutsal olanı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle tapınak ve mezar odalarının duvarları boyanmış, kabartmalar ve hiyeroglif yazılarla süslenmiştir. Eski Krallık Dönemi’nde resimler genelde mezar anıtı olan mastabaların duvarlarına yapılmıştır. Orta ve Yeni Krallık Dönemi’nde soylular için dağ eteklerindeki kayalar içine oyulan mezar yapıları...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Eski Mısır Sanatının Heykel ve Kabartma Sanatlarındaki Özellikler

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Mısır’da heykel sanatına çok önem verilmiştir. Heykeller saray, tapınak ve mezar anıtlarının tamamlayıcı ögesi olarak kabul edilmiştir. Mimari eserlerin iç ve dış cepheleri heykellerle süslenmiştir. Mısır uygarlığında büyük heykeller genellikle granit, bazalt ve diyorit gibi sert taşlardan, küçük boyutlu heykeller ise ahşap, kireç taşı, fil dişi ve çeşitli madenlerden yapılmıştır. Mısır’da heykel sanatı hızlı...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Eski Mısır Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Mısır, coğrafi olarak Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer almaktadır. Çölün ortasında can damarı gibi uzanan Nil Nehri, Mısır uygarlığının oluşmasını etkileyen temel faktörlerden birisidir. Nil Nehri insanların su ihtiyacını karşıladığı gibi taşıdığı alüvyonlarla verimli tarım alanlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu nedenle Nil Nehri çevresi tarih öncesinden günümüze kadar insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden olmuştur. Günümüzden yaklaşık...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Yunan Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

MÖ 7. yüzyılda Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu kıyılarında yaşayan ortak dil ve kültüre sahip kavimler, verimli tarım arazileri ve geniş bir coğrafyada yaptıkları deniz ticareti sayesinde giderek zenginleşmiştir. Ekonomik gelişme kültürel gelişmeleri de hızlandırmış bilimden felsefeye, edebiyattan sanata kadar birçok alanda eserler ortaya konulmuştur. Bu tarihsel süreç içinde Yunan sanatı Girit’te Minos,...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Antik Yunan Sanatında Resim

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Antik Yunan’da resim sanatı, Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere üç döneme ayrılarak incelenir. Resim sanatı, vazolar üzerine çizilen resimler üzerinden gelişme göstermiştir. Siyah ve kırmızı rengin bolca kullanıldığı söz konusu bu resimlerde, çizgi ve ritim çok önemli bir yer tutar. Heykel sanatında hakim olan ölçü, denge, simetri, anatomik çabalar ve detaylara gösterilen özen...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Yunan Heykelinde Helenistik Dönem

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Helenistik Dönem (MÖ 330-30) Bu dönemde Yunan kültürünün, Ön Asya ve Mısır kültürlerinden etkilenmesi sanatta da köklü değişimlere neden olmuştur. Mimaride olduğu gibi heykel ve kabartmada geleneğe bağlı olmakla birlikte, konuları ve eğilimleri açısından yeniliklere açık bir sanat anlayışı görülmektedir. Bol kıvrımlı elbiseler, vücudun farklı yönlerde zıtlık oluşturacak biçimdeki zor duruşları ve ifade heykeltıraşlara...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Klasik Dönemde Yunan Heykelleri

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Klasik Dönem (MÖ 490-330): MÖ 5. yüzyılın başlarından itibaren Arkaik Dönem heykellerindeki katı ve frontal duruş yerini, vücudun doğal yapısına uygun biçimlere bırakmıştır. Bu dönemde heykel sanatı teknik ve artistik özellikleriyle doruk noktasına ulaşmıştır. Klasik Dönem ile birlikte, insanlık tarihinde ilk kez insan vücudu bağımsız bir varlık ve estetik bir değer olarak kabul edilmiş...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Geç Arkaik Dönemde Yunan Heykel Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0

Geç Arkaik Dönem (MÖ 525-490) Bu dönemde kore ve kuros heykelleri, eskiye oranla daha doğal ve gerçekçi bir görünüm kazanmış olmakla birlikte, yüz ve saçlarda kalıplaşmış özellikler devam etmektedir. Genç erkek heykellerinde vücudu oluşturan unsurların oranı; eklem, kaslar ve diğer oylumlar artık insan vücudunun başarıyla aksettirilebildiğini göstermektedir. Delfi Apollon tapınağında friz kabartmaları bu dönemde...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Yunan heykel sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 15 Eylül 2019 0

Arkaik, Geç Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere dört dönemde incelenmektedir. Arkaik Dönem (MÖ 7-6. yy.) Yunan heykel sanatının ilk anıtsal örneklerinin ortaya çıktığı Arkaik Dönem’de insan vücudunu oluşturan unsurlar aslına uygun biçimde şekillendirilmiştir. Dönemin serbest heykellerinde katı görünümlü ve cepheden tasvir edilen genç erkek (Kuros) ve genç kız (Kore) heykelleri önemli bir yere...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Çin Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 10 Eylül 2019 0

Taoizm ve diğer felsefi geleneklerden etkilenmiştir. Manzara resmi ekollerinden sayılan Shan-Shui, Çin mürekkep resmi olarak da bilinir. Bu dönemde sanatçı, figürü kadraja bakan kişi olarak alır. Manzara resmi geleneğinin oluşmaya başladığı bu dönemde konular genellikle dağlar, şelaleler gibi doğa unsurlarıdır. Bu tarz, Çin resim sanatının geleneğini oluşturmuştur. (Bu gelenekte kompozisyonlarda oluşabilecek boşluklar, sis ve...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat Tarihi Nedir?

Yazan Yayınlama Tarihi 27 Ekim 2018 0

Sanat tarihi, görsel sanatların tarihsel gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Sanatın tanımının tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen, sanat tarihi sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı, şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinmiştir. Görsel sanatların ortaya çıkışı, gelişimi, birbirlerine ve topluma etkileri sanat tarihinin konusunu oluşturur. Dünyanın herhangi bir köşesinde ya da herhangi bir çağın...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...