Resimde Biçim

Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil. 

Resimde Denge

Kullanılan ögelerin birbirlerini tartacak biçimde düzenlenmiş hâli. Karşıt etkilerin birbirine eşdeğer olduğu durum.