Detramp ve Tempera Tekniği

Antik çağlardan beri bilinen, bilhassa orta çağda çok kul­lanılmış olan bu tekniklerdeki resimler su veya yapıştırıcı ile (Detramp) veya yumurta ile (klasik tempera) yapılmıştır. Her türlü resim zemini üzerine tatbik edilebilir.

Temperanın yapımında yumurta bütünü ile veya yalnız­ca sarısı kullanılır; yumurtaya yağlıboya, terebantin (ben­zin), tutkal veya yapıştırıcı balmumu katılır. Eski ressamla­rın kendi özel buluşları, tecrübeleri ile kendi özelliklerinde kendi karışımları vardı. Tempera, renklerin parlak düşmesiy­le birlikte, her iki tekniğinde üzeri verniklendikten sonra yağlıboya kadar değerli ve güzel neticeler verir. Veronese, Tintoret gibi Venedikli saygıdeğer ressamlar tempera tekni­ğini yağlıboya kadar güzel kullanmışlardır. O kadar ki, res­min kullanılan tekniğini, yağlıboya mı, yoksa tempera mı ol­duğu zor seçilir.

Kısaca tempera yağlıboya ile suluboya teknikleri arasın­da yer alan bir tekniktir. Çünkü bu teknik suda eriyebilen kuru maddelerle elde edilebilir. Tempera, yağlıboyanın ver­mediği espri ve stil inceliklerini yapmaya da elverişlidir. Fa­kat, ne çare ki; keşfi daha sonra olan yağlıboya çok çabuk tempera tekniğini gölgeleyerek onun yerini almıştır. Bugün artık tempera çok az kullanılan bir tekniktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.