Hangi Sanatlar Görsel Sanatlardır?

Görsel ve Biçimsel (Plastik) Sanatlar
İnsanın maddeye biçim vererek yarattığı bir sanat türüdür.

Görsel ve biçimsel sanatlar dört ana grupta incelenebilir:

  • resim,
  • mimari,
  • heykel,
  • kabartma.

Resim

İki boyutlu bir anlatım biçimi, bir yüzey sanatıdır.

Resim; çizgi ve boya ile herhangi bir yüzey üzerine, ışık altında görülen her şeyin yansıtılmasıdır.

Resmin temel malzemesi boyadır.

İşlenen konuya göre resim türleri şunlardır:
Portre, insanın dış görüntüsünü işler.
Janr, günlük yaşamdan bölümler verir.
Peyzaj, kır resmidir.
İnterieur (enteriyör), ev içi resimlerini içerir.
Natürmort, cansız doğa resmidir.
Afiş, reklam için yapılan resimdir.
Soyut resim, gerçek dışı betimlemelerdir.

Ayrıca mitolojik ve dinî konularla av ve savaş sahneleri de resmin konusunu oluşturur.

Kullanılan malzemeye göre resim türleri şunlardır:
Fresko, yaş sıva üzerine boyalarla yapılan renkli duvar resimleridir
Temperra, bir resim yapma tekniğidir. Yumurta, bal ve zamk gibi kuruma özelliği olan malzemelerle yapılır.
Guaj, sıvı zamkla sulu boya karışımı bir malzeme kullanılarak yapılan resim türüdür.
Pastel, özel pastel kalemlerle yapılır.

Ayrıca sulu boya ve yağlı boya ile yapılan resim türleri de vardır.

Mimari

Her türlü yapı sanatıdır.

Mimarinin en yaygın gruplaması şu şekilde yapılmaktadır:
Ait olduğu döneme göre mimari: İlk Çağ, Orta Çağ mimarisi gibi.
Yapıların amacına göre mimari: dinî mimari, askerî mimari, sivil mimari gibi.
Tarzına göre mimari: Barok mimarisi, Gotik mimarisi gibi.
Kullanılan malzemeye göre mimari: ahşap mimari, taş mimari, tuğla mimari gibi.
Ait olduğu kültüre göre mimari: Fransız mimarisi, Türk mimarisi gibi
Heykel: Taş, tunç, bakır, bronz, kil, alçı vb. maddelerden yontularak kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eserlerdir.

Kabartma

Taş, metal, kil, ahşap ya da alçı üzerinde bazı yüzeyleri oyulan, bazı yüzeyleri ise kabartılan sanat eseridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.