Manzara Resmi (Peyzaj)

Kırsalı (ovalar, tepeler,dağ-taş, ağaçlar, nehirler, ormanlar vs.) ya da diğer doğal yaşam alanlarını (köyler, şehirler, sokaklar, caddeler, parklar, bahçeler vs.) konu alan resimlerdir. Resim sanatı tarihinin her evresinde doğa görüntüleri sanatçının vazgeçilmezi olmuştur. Fakat bu doğa görünümlerinin resimde kullanılış şekli dönem ve ekollere göre farklılıklar göstermiştir. Bazen bir hikâyeye mekân olmuş bazen kompozisyondaki figürlerin vurgusunu arttıran fon, bazen de konunun kendisi olmuştur. 

Doğu (özellikle Çin) sanatında manzara, başlangıcından beri kendi başına bir konu olurken Avrupa sanatında manzara, 15. yy.dan sonra önem kazanmıştır. Manzara resmi önem kazandıkça bir sonraki yüzyılda kendi başına konu olarak seçilir hâle gelmiştir. Sanatçılar, yaşadıkları dünyayı tanımak için çizimler yapmışlardır. 

19. yy.a gelindiğinde manzara, İngiliz realist ressam Counstable (Kanstıbıl) öncülüğünde başlı başına bir tema hâline gelmiş ve 19. yy.a kadar doğa görünümlerine sadık kalınarak betimlenen manzara resimleri empresyonist akımın gelişmesiyle yeni ve farklı bir görünüm kazanmıştır. 

Türlerine göre manzara resmini altı ana başlık altında gruplayabiliriz

  • Bulut ya da gökyüzü manzaraları,
  • Ay ışığı ya da mehtap manzaraları,
  • Deniz, marin ya da kıyı manzaraları,
  • Akarsu yatağı ya da nehir manzaraları,
  • Şehir manzaraları,
  • Kuş bakışı manzaralar. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.