Natüralist Sanatta Renk Kullanımı Nasıldır?

Resmin temel ögelerinden biri olan renk, sanatın duyusal izlenim taşıyan doğaya öykünme, doğayı idealize etme ve soyutlaştırma temelli pratiklerine eşlik etmiştir.

Sanat ve bilim alanında renk hakkında üretilen bilgi alışverişi, resimde rengin bu işlevini değiştirmese de kullanımına ve resmin içeriğine yön vermiştir. 

Sanatın yansıtmaya dayalı naturalist döneminde renk ve ışık iki ayrı kavram olarak ele alınmıştır. Bu dönemde resimde üç boyutlu bir görünüm elde etmek amacıyla biçimleri modle etme yoluna başvurulmuştur. 

Biçimleri modle etmek, resmin başlıca araçlarından biri olan ışık-gölge zıtlıklarından yararlanmak ya da rengi bu amaç uğrunda kullanmak anlamına gelir.

Nesneler bu yolla hem biçimsellik hem de gerçeklik izlenimi veren bir nitelik kazanır. Sanatçılar rengi nesnenin bir özelliği saydıkları için nesneyi aydınlatan ışığın izini sürmüşlerdir. 

Işık, estetik bakımdan nesnenin varlığına ait olarak düşünülen rengin (lokal renk) açık-koyu değerleri ile elde edilip yüzey üzerinde hacmi ortaya çıkarmaya yarar.

Resimde en üst düzeyde gerçeklik yanılsamasına ulaşmak için renk ilişkilerinde ışık ve derinlik etkisine başvurulur. Bu uğurda görmeyi rasyonelleştiren çeşitli gözlem teknikleri ve araçlar geliştirilmiştir. 

Optik deneyler sırasında ışığın kırılarak rengi meydana getirdiğini keşfeden Isaac Newton (İzak Nivtın), ışığı rengin kaynağı olarak tanımlamış, böylece sanatla bilimin yolu renk konusunda kesişmiştir.

Renkle ilgili bilimsel çalışmalar 17. yüzyılda başladığı hâlde bu konudaki bilgilerin sanata aktarılması gecikmeli olmuştur. Nedeni, dönemin sanat anlayışının böylesi bir estetik yenilenmeye henüz hazır olmamasıdır. Bu yüzden, ressamlar doğayı tasvir etseler de görüngü imgeleme dayalıdır ve resimler loş atölye ortamında üretilir.

Renkten yararlanma biçimleri bu dönemde açık-koyu tonlamayla keskin çizgi oluşturmak, hacim yakalamak ve sağlam biçimler yaratmak şeklinde olduğundan ressamlar gözlemlerinde doğa muhalefeti ile karşılaşmışladır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.