Yunan Heykelinde Helenistik Dönem

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0 İçinde... Sanat Tarihi

Helenistik Dönem (MÖ 330-30) Bu dönemde Yunan kültürünün, Ön Asya ve Mısır kültürlerinden etkilenmesi sanatta da köklü değişimlere neden olmuştur. Mimaride olduğu gibi heykel ve kabartmada geleneğe bağlı olmakla birlikte, konuları ve eğilimleri açısından yeniliklere açık bir sanat anlayışı görülmektedir. Bol kıvrımlı elbiseler, vücudun farklı yönlerde zıtlık oluşturacak biçimdeki zor duruşları ve ifade heykeltıraşlara...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Klasik Dönemde Yunan Heykelleri

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0 İçinde... Sanat Tarihi

Klasik Dönem (MÖ 490-330): MÖ 5. yüzyılın başlarından itibaren Arkaik Dönem heykellerindeki katı ve frontal duruş yerini, vücudun doğal yapısına uygun biçimlere bırakmıştır. Bu dönemde heykel sanatı teknik ve artistik özellikleriyle doruk noktasına ulaşmıştır. Klasik Dönem ile birlikte, insanlık tarihinde ilk kez insan vücudu bağımsız bir varlık ve estetik bir değer olarak kabul edilmiş...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Geç Arkaik Dönemde Yunan Heykel Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0 İçinde... Sanat Tarihi

Geç Arkaik Dönem (MÖ 525-490) Bu dönemde kore ve kuros heykelleri, eskiye oranla daha doğal ve gerçekçi bir görünüm kazanmış olmakla birlikte, yüz ve saçlarda kalıplaşmış özellikler devam etmektedir. Genç erkek heykellerinde vücudu oluşturan unsurların oranı; eklem, kaslar ve diğer oylumlar artık insan vücudunun başarıyla aksettirilebildiğini göstermektedir. Delfi Apollon tapınağında friz kabartmaları bu dönemde...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Yunan heykel sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 15 Eylül 2019 0 İçinde... Sanat Tarihi

Arkaik, Geç Arkaik, Klasik ve Helenistik olmak üzere dört dönemde incelenmektedir. Arkaik Dönem (MÖ 7-6. yy.) Yunan heykel sanatının ilk anıtsal örneklerinin ortaya çıktığı Arkaik Dönem’de insan vücudunu oluşturan unsurlar aslına uygun biçimde şekillendirilmiştir. Dönemin serbest heykellerinde katı görünümlü ve cepheden tasvir edilen genç erkek (Kuros) ve genç kız (Kore) heykelleri önemli bir yere...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Yağlı boya resim ve Akrilik Boyada Teknik Uygulamaya Yönelik Pratik Bilgiler

Yazan Yayınlama Tarihi 13 Eylül 2019 0

Yağlı boya veya akrilik resimlerde hangi tür boyanın nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda kesin kurallar yoktur. Ancak profesyonel bir sanatçı; gün ışığına dayanıklılık, saydamlık, opaklık, renklilik, parlaklık, akışkanlık gibi kullandığı boyar maddelerin kalitesine dikkat eder. Örneğin; profesyonel boyaların gün ışığına dayanıklılık dereceleri (Fr. solidite a la lumiere / İng. permenance); ambalajları üzerindeki “Permanence AA,...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Resim Çalışmasını Oluşturuken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yazan Yayınlama Tarihi 13 Eylül 2019 0 İçinde... Resim Dersi

Resim yüzeyinde ön-arka ilişkisi ve form etkisi (hacimlendirme) oluşturmak için gözün algılama biçiminden yola çıkarak açık-koyu ve renk ilişkileri kullanılır. Buna göre;  Göz, önce açık-koyuyu algılar. Bu nedenle biçimin (figür ya da nesne) öz rengi ne olursa olsun açık değerlerin öne gelme, koyu değerlerin ise geriye gitme eğilimi vardır.  Sıcak renkler her zaman öne...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Modern Sanatta Renk Kullanımı

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

19. yüzyıl başlarında John Constable, hassas renk dereceleri ve renkler arası ilişkiler üzerinde yoğunlaşarak resimlerinde canlı renkler kullanmıştır. Işık ile renk arasındaki güçlü bağı fark eden sanatçı, derinlik etkisini ve resmin atmosferine hâkim olan ışığı öznel renk duyumu ile sağlayarak lokal renk anlayışının çözülmesine öncülük etmiştir. Constable’ın “Saman Arabası” adlı resmi, Paris’te sergilendiğinde empresyonist...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Natüralist Sanatta Renk Kullanıımı Nasıldır?

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

Resmin temel ögelerinden biri olan renk, sanatın duyusal izlenim taşıyan doğaya öykünme, doğayı idealize etme ve soyutlaştırma temelli pratiklerine eşlik etmiştir. Sanat ve bilim alanında renk hakkında üretilen bilgi alışverişi, resimde rengin bu işlevini değiştirmese de kullanımına ve resmin içeriğine yön vermiştir.  Sanatın yansıtmaya dayalı naturalist döneminde renk ve ışık iki ayrı kavram olarak...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Suluboya’nın tekniğinin tarihi

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0

İlk olarak MÖ 2000’de Mısır’ın “Ölüler Kitabı”nda sulu boya resimler görülmüştür. Orta Çağ’daki din kitaplarının minyatürlerinde sulu boya kullanılmıştır. İlk sulu boya manzara resmi, 15. yüzyılda Albrecht Dürer (Albireh Dürer) tarafından yapılmıştır. 18. yüzyılda İngiltere’de Turner, sulu boya resimler yapmıştır. 19. yüzyıldan bu yana sulu boya resim sanatında önemli bir yere sahiptir (Sanat Terimleri...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Natürmortta Aralık Mesafe İlişkisi Ne Demektir?

Yazan Yayınlama Tarihi 12 Eylül 2019 0 İçinde... Resim Okulu

İki boyutlu bir bütünü oluşturan elemanlar (tanımlı biçimler, açık-orta-koyu ton ve renk değerleri) arasındaki aralık ve mesafe ilişkileri, bütünde ve ayrıntılarda oluşturulacak dengenin sağlanmasında önemli roller üstlenir. Biçim, renk veya ton önce kendine en yakın olan biçim, ton veya renkle ilişkiye girer ve uzağında kalanlara karşı bütünleşerek görsel ağırlık oluşturur. Aralarındaki boşluklar arttıkça biçim,...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...