Tasarım Elemanı – Renk

Yazan Yayınlama Tarihi 7 Kasım 2018 0 İçinde... Resim Okulu

Renk, ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkidir. Renk konusu işlenirken öncelikle ana renkler tanıtılarak, bunlardan elde edilecek ara renkler, kontrast (zıt) renkler, rengin açık-koyu değerleri, sıcak ve soğuk renkler ve 6’lı ya da 12’li renk skalası gibi benzer uygulamalara yer verilmelidir. Renkler ana ve ara renkler olmak üzere iki grupta incelenecek olursa...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat Eğitimi Alana Meslekler – Sanat Eğitimcisi

Yazan Yayınlama Tarihi 6 Kasım 2018 0 İçinde... Resim Okulu

Sanat Eğitimcisi: Belirli bir niteliği olan ve yaratıcı sanat etkinlikleri sunmak için sanat bilgisine, sanatsal duyarlılığa, sanatsal tutumlara ve sanatsal becerilere sahip olması gereken görsel sanat eğitimcilerinden aynı zamanda öğretim için gerekli bilgi ve yeteneğin yanı sıra öğrencileri, sanat alanını ve sanatsal deneyimlerin anlamını kavramış olmaları beklenir. Çağımızda hemen hemen her alanda standartlaşmaya önem...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Tasarım Elemanı – Çizgi

Yazan Yayınlama Tarihi 6 Kasım 2018 0 İçinde... Resim Okulu

Çizgi, noktaların aynı ya da farklı yönlerde, arka arkaya sıralanmasından oluşur. İki nokta arasındaki iz ya da belirleyici hat olarak ifade edilebilir. Gerek hat ve kaligrafi, gerekse resim ve çizim sanatlarında çizgi; görülen nesnenin, düşüncedeki imgenin, sanatçının duygusal ve yorumsal tepkisiyle bütünleşerek yüzey üzerinde bıraktığı izdir (Kalyoncu, 2000). Bu yönüyle görsel anlatımın en temel...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Görsel sanatlar alanı ile ilgili meslekler

Yazan Yayınlama Tarihi 5 Kasım 2018 0 İçinde... Resim Okulu

Sanat ve tasarım, hayatımıza pek çok yoldan etki etmektedir. Çevremizde gördüğümüz görseller, tasarım ürünleri, binalar, web tasarımları, çizgi filmler, heykeller vb. gibi her tür sanat eseri ve tasarımlar, bu konuda uzmanlaşmış insanlar tarafından yapılmıştır. Bu eserler, ürünler incelendiğinde sanat alanı içinde yer alan veya onunla  akın ilişkisi olan pek çok meslek grubunun yaşadığımız dünyayı...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Tasarım Elememanı – Nokta

Yazan Yayınlama Tarihi 5 Kasım 2018 0 İçinde... Resim Okulu

Nokta Nokta, gözün algılayabileceği en küçük görsel birimdir. Tek başına yönü ve boyutları olmayan nokta, ancak bir araya gelerek bir etki oluşturur. Tasarımın en küçük yapı taşıdır ve her şey bir nokta ile başlar. Noktaların bir araya gelerek sıralanmasıyla çizgi oluşur. Serbest uygulanmış noktalar bir grup veya bir yayılma içerisinde bulunduğunda yüzey üzerinde bir...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat kaça ayrılır?

Yazan Yayınlama Tarihi 27 Ekim 2018 0 İçinde... Resim Okulu

Önceleri sanat türlerinin her birinde kullanılan konu, malzeme, yöntem ve teknikler ana hatlarıyla birbirinden farklıyken, günümüzde birçok farklı malzeme ve tekniğin bir arada kullanıldığı sanat türleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle günümüzde farklı kriterler ön plana çıkarılarak çeşitli sanat türleri gruplandırması yapılmaktadır. Genellikle sanat; güzel, karma ve endüstriyel (pratik) sanatlar olmak üzere üç ana kola...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...

Sanat Tarihi Nedir?

Yazan Yayınlama Tarihi 27 Ekim 2018 0 İçinde... Resim Okulu

Sanat tarihi, görsel sanatların tarihsel gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Sanatın tanımının tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen, sanat tarihi sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı, şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinmiştir. Görsel sanatların ortaya çıkışı, gelişimi, birbirlerine ve topluma etkileri sanat tarihinin konusunu oluşturur. Dünyanın herhangi bir köşesinde ya da herhangi bir çağın...

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN ...