Pastel Boya Tekniğinde nüanslar ve dereceler

Pasteli kullanmasını öğrendikten sonra; bir de unutma­yacağımız bir diğer nokta var :

Kâğıt üzerinde elimizin bas­kısını ayarlamamız gerekiyor. Bunun için en çok basabilece­ğimiz bir noktadan başlayarak, gittikçe hafifleyen, dereceli bir çizgi çizmek. Bir de; bunun tersini, yani en az basabilece­ğimiz bir noktadan en çok basabileceğimiz bir noktaya doğ­ru bir çizgi çekerek, bu tür eksersizler yapmalı ve bu netice­lerin dikkatle incelenmesi lazımdır, ilerde yapacağımız çeşit­li desenlerde çizginin ton farklarının gereğini anlamış ola­cağız.

Değişik tonlu çizgilerin, desenimize katacağı üstün havayı, kalemin spontane haraketleriyle daha çok tanımış olacağız. Çizginin yaşayan ve ikna gücü kendiliğinden geli­şen el yapısının, incelen ve kalınlaşan, dolan ve boşalan biçi­min eksersizlerini tanımış oluruz.

Bir Cevap Yazın