Pastel Boya Yapım Teknikleri

Pasteli kâğıt üzerine, dört şekilde tatbik ederiz.

  1. — Pastel parçasını baş ve işaret parmaklarımız arasın­da yanlamasına tutarak kâğıt alanını tamamen örtecek bi­çimde bir tarz uygulayarak yapılır. Yani renk bantları biçi­minde bir tatbik tarzı tutarız.
  2. — Parmaklarımız arasında pastel kalemini bütünüyle tutup ucuyla çizgiler çizerek.
  3. — Bütün pastel kalemiyle, Fransız Empresyonistleri­nin noktacı (pointilist) tarzında, önceden belirlenmiş bir ko­nuya göre kâğıt üzerinde renk noktaları ve lekeleri yaparak.
  4. — Yukarda söylediğimiz, renk bantları, çizgiler, nokta­lar metodlarım beraber kullanarak bir sistem geliştirmenin yanında buna ilâveten, istersek pasteli kâğıt üstünde parmakla veya bir bez yardımıyla oğarak bir sistemde geliştirebili­riz. Bu oğma metodunu sık sık kullanmamalıdır. Çünkü neti­ce kötü de olabilir. Fakat bu metodla küçük bir alana istedi­ğimiz bir renk nüansını vermenin üzerine, net bir biçimde, açık koyu, çizgiler çizerek bu renk nüansını desenle süsleye­biliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.