Pastel ile Soyut Kompozisyonlar

Soyut sanatta her şeyin yapılabileceğini sanmayalım. Bir­kaç kare, dikdörtgen, daireyi bilmekle ve bunun tekrariyle bir fasid daire içinde kalarak basit ve temelsiz bir düşüncenin boyayıcısı olabiliriz.

Bu alanda başarı elde etmek için çok tecrübeye ve düşünmeye (bilhassa tonlar üzerinde) çalışma­mız gerekecektir, önemli olan etrafımızdaki objeleri nasıl gördüğümüzdür.

Eğer tabiatı samimi bakışlarla incelersek, onu bütün yönleri ile ne kadar derin ve ilgi çekici olduğunu görebileceğiz. Ve orada çok hayranlık duyacağımız gerçeği, soyut motifler ve kompozisyonlar içinde bulacağız.

Varlıkları daha iyi anlamamız için onları daha dikkatle görmemiz ve incelememiz gerekir.

Genel olarak yapıları; bir ağaç gövdesi kabuğunun tesktür ve deseni, durgun su üstündeki yağ taba­kasının dönmeleri, kumsaldaki taşlar gibi, tesadüf motifler yanında, bir örümcek ağı, telefon telleri, kelebeklerin akıllara durgunluk veren kanat desenleri ve renkleri düzenli ve em­salsiz soyut tekstür örnekleridir.

Bu varlıklara çok yakından baktığımızda bunların bir tanesinin küçük bir parçasını —kü­çük şeyleri büyüterek— bir dikdörtgen içinde kompozisyon yapmak üzere seçebiliriz. Burada büyüteçle bir inceleme ha­yalimizi genişleten düşünceler verir.

Mikroskopla, bir böceğin ayağı, kanadı, hatta küçük bir kaya parçasına baktığımızda ne kadar güzel renklere ve desenlere sahp olduğunu ve ne ka­dar düzenli kristal yapısından meydana geldiğini büyük bir hayranlıkla görmemiz mümkündür. Fakat tercihlerimizde gözlerimizle gördüklerimiz ile iktifa edelim.

Bu su birikintisi üzerinde yüzen ot yığını, nebatlar, yanan bir odun alevinin çok formlu bir deseni, bir mermer parça­sındaki damar desenleri hepsi soyut gerçeklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.