Pastel ve Suluboya

Su ile karıştırılan, suluboya tekniği ile çalışılan bir resim bize şeffâf bir görüntü verir.

Kâğıdın önce suluboyaya sonra pastele uygulanacağını düşünerek; herhalde sağlam sert, iri grenli olması gereklidir. Düz bir alan da olsa, cilalı olmayan bir alandan daha geçerli olacağı bilinmelidir.

Desene iki yoldan başlanabilir ;

1. Yol : Beyaz kâğıt üzerine yumuşak kurşun kalem ve­ya füzenle yahut (conte) kalemle başlanabilir. Bu desenimi­zin üzerine sonra da suluboya uygulaması yapacağımızdan çizgileri gözükebilecek hafiflikte çizmelidir. Bu başlangıç de­seni mürekkep ile de yapılabilir. Mürekkebin siyah, beyaz, kahverengi veya diğer renkleri iyi kalitede olanları kullanıla­bilir. Eskizimiz çizgi olarak bittiği zaman bütün kâğıt sulubo­yayla değişik renklerde birbiriyle dereceli olarak boyanır.

2. Yol : Burada kâğıt önce suluboyayla boyandıktan son­ra eskiz çizgiyle yapılır. Suluboya, kâğıdı tamamen örtmeli­dir. Renk geçişleri istenilen yerlerde gerçekleştirilmelidir. Su­luboya kuruyunca kompozisyon alışılmış şekilde çizilir. Yani, birinci yolda önce desen mürekkeple çizilip sonra buna sulu­boyayı tatbik etmiştik. Burada ise; önce renkleri tatbik ede­rek, sonra mürekkeple desenliyoruz.

Her iki metodda, pastel donuk ve kapatıcı olduğundan kö­tü dağılmış suluboya renkleri ve desen hataları kesin olarak kapatılıp gözükmezler ve biz suluboya üzerinden pastel ile boyarken; alanları ve desenleri yeni baştan ve kısmen düzel­terek kesin biçimde boyarız.

Eserimizin büyük kısmı pastel İle örtülmelidir. öyle ki, çalışmamız bittiğinde biz buna bir pastel çalışması diyebilelim. Bunun için suluboya tabakası­nın çok detaylı boyanması gereksizdir.

Çünkü teknik pastel­dir. Ve suluboya tabakası alttan çok az ölçüde gözükecektir.

Burada yalnızca görülecek kâğıdın greni içine girebilecek suluboyanın pastel ile kaplanmamış kısmıdır. Bu kısımlarda pastel kâğıdın rölyef yapan grenlerin girintilerini kapatma­mıştır, onun için alttaki suluboya bu noktalarda görülebile­cektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.