Pastele Giriş

Pastel resim tekniği, çabuk bozulabilir olmasına rağmen, ve her kademedeki çalışanlar arasında, çalışma rahatlığın­dan ve kolaylığından dolayı çok tutulan ve sevilen bir teknik olmuştur. Bu teknik ile yapılan resimler, hava tesirlerinden ve nemden (rutubetten) korunmaya muhtaçtır. Büyük de­sen ustalarının Louvre Müzesinde pastel ile portre çalışma­ları vardır. Bunlar bugün bile ilk tazeliklerini korumakta­dır. Bu teknik malzemenin renklerinin yumuşaklığı, bilhas­sa portre anlatımında çok uygun düşmektedir.

Pastel, bütün konulara tatbik imkânı olan ve iyi netice­ler veren bir resim tekniğidir. Günümüz de, yüksek kalite gösteren çalışmalar bu teknikle maalesef enderdir. Günümüz sanatçıları pastel boyalarını yeni teknikler içinde kullanabil­mek için diğer tekniklerle karıştırmayı deniyor ve yeni im­kânlar buluyorlar, öyle canlı boyalar kullandılar ki, adetâ yağlıboya tesirini yaşatıyorlar.

Şu noktaya kuvvetle inanç beslemeli : iyi bir pastelci olmak için, her halde desende çok ileri ve marifetli olmak lâzımdır. Kiremit kırmızı kalem (cont6 crayon), beyazla renkli kâğıt üzerine çizilen desenler hakkında derin bir bil­giye ihtiyaç vardır. Her çeşit kalem teknikleri ile çalışmış ol­mak, estomp kullanılmasını öğrenmiş olmak, pastel çalışma­larını kolaylaştırıcıdır. îyi bir teknik için, bizden evvel bu malzemeyi hakkıyle kullanmış saygıdeğer artistlerin eserleri­ni incelememiz ve onlardan çok şey öğrenebileceğimizi bil­mem söylemeye lüzum varımdır? Pastel tekniği alanında : (Van Gogh, Watteau, Gauguin, Degas, Picasso…) gibi artist­ler çok kıymetli eserler verdiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.