Pastelin Kullanılış Usulleri

Pastel amatörler için önemli özelliği, her türlü konuyu anlatıma son derece uygundur; açık havada yapılan çabuk eskizden, atelye çalışmalarına kadar ifade formlarını anlata­bilmesi, onun çok değerli bir özelliğidir.

Pastelin değerli karakteri, modern sanat görüşüne de uyan, anlatımcı tarzda kullanmaya yatkındır.

Pastel diğer resim malzemelerini kullanmaya yardımcı ve cesaret vericidir :

Pastelin canlı tekniği, ressamların temel teknikleri olan suluboya, yağlıboya alışkanlıklarını daha rahat ve serbest kullanmalarına da yardımcıdır. Pastel sayesinde gençler, renk ve resim ifade yönlerini, stillerini genişletme, tecrübe­lerini arttırma imkânını bulurlar. Velhasıl pastel, kullanana sevinç ve heyecan veren çok tatmin edici resim tekniklerin­den biri ve başlıcasıdır.

Pastel Boya Tekniğinde tecrübeyi çoğaltmak

Şunu hiç unutmamalı ki; pratik ve tecrübeyi daima ça­lışmayla arttırmak bilgimizi bu yıllarda aramak başarının şar­tıdır. Bilgi şarttır ve bilgimiz ölçüsünde yetenek kazanacağı­mız da unutulmamalıdır. Kim ki istidatlıdır o bilgili olmaya mecburdur. «Çok bilen çok yanılır» derler : Çok bilen çok yanılmaz, çok bilen az yanılır, az hata yapar. Yanlışı azalır. Gâyemiz yanlışı azaltmak değil mi?Bilginin şuûraltına intikali ve şuûra doğması bizde sezgi halinde belirir. Devamlı çalışmalarla pratiği ve tecrübeyi art­tırmak suretiyle kuvvet ve avantaj elde ederiz. Tabiattan ve hayâle doğan şekillerden çalışmaların her safhası faydalıdır

Bir Cevap Yazın