Pastelin kullanılması

Pastel kalemini kutudan çıktığı gibi işaret parmağı (şa­hadet parmağı) ile başparmak arasında tutarak kullanabili. riz. Usta pastelciler ekseriya pasteli kâğıt etiketinden ayıra­rak kırıp parçalariyle çalışmaktan hoşlanırlar. Bu tür bir ça­lışma pasteli daha hür bir biçimde ve stilimiz yönünde çalış­mayı mümkün kılar. Bütün pastellere gelince bunları kendi kutularında saklamak daha uygundur. Satın aldığımız pas­tel kutusu yanında ve onun dışında parça pastelleri yerleş­tirmek için kutu gözlerine ihtiyacımız olacaktır. Pastelin iki ucundan tahminen 2,5 cm. lik etiketsiz kısımları kırarak di­ğer kısmı asıl kendi kutusunda, kırılan parçaları da kendimi­zin yapacağı göz göz olan kutuya koymak çalışmada rahatlık verecektir. Eğer pastellerimizin bir «renk kartını» yaparsak istediğimiz rengi kolayca bu kartona göre tanımak mümkün olur : Ressam paleti üzerine dizdiği renklerini nasıl bir dizi serisinde sıralıyorsa, göz göz olan kendi yaptığımız kutu içe­risine de pastel renklerini öylece sıralayıp, kolayca tanıyarak süratle kullanabileceğimiz rahatlıkta yerleştirmeliyiz. Res­samlar paletleri üzerindeki renkleri gözü kapalı kullanabile­cek kadar tanırlar. Her renk, palet üzerinde yerini ve sırası­nı her zaman aynen muhafaza eder.

Pastellerin muhafazası

Yumuşak pasteller çok kırılmaya müsaittir. Çalışmak için geziye çıktığımızda dikkat etmek gerekir. Çarpmalar ve kutu içindeki kırılmaları önlemek için, pasteller arasına pamuk veya yün parçası konabilir. Her renkten parçacıkları bir plas­tik kutu içine koyarak taşımak iyidir. Kutu içine pirinç unu koyup pastel parçacıklarını bunun içine koyabiliriz. Çalışma yerine vardığımızda bir eleme bezi ile un kısmı bir gazete kâ­ğıdı üzerine elenerek, pastellerimiz kırılmadan çalışmaya ha­zırdır. Atölyede pastel çalışmalarını uygun renkleri yan yana koymak suretiyle ayrı ayrı gözlerde saklıyorduk. Böylece is­tediğimiz rengi kolayca bulur vakit kazanmış oluruz. Pastel­lerin uzun bir dayanma süresi vardır, son parçasına kadar kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.