Resim Sanatında Kullanılan Figür Anatomisinin Farklı Özellikleri Nelerdir

Mısır sanatında sanatçının görevi, her şeyi en açık ve kalıcı bir şekilde belgelemektir. Anlatımı güçlendirmek için insan figüründe önemli sayılan her ayrıntı en iyi görünen açıdan betimlenmiştir. 

Arkaik Yunan figüründe ise vücut yapısı üzerinde durularak kasların kendini göstermesi sağlanmıştır. Yunanlılar, Mısırlılardan öğrendiklerini geliştirerek eski kuralları izlemek yerine doğa gözlemine dayalı çalışmalar yapmışlardır. 

İdeal güzelliği arayan Yunanlı sanatçılar kemiklerin ve kasların iç yapısını (anatomisini) incelemeye, giysi kıvrımlarının altında bile inandırıcı bir insan figürü kurmaya çalışmışlardır.

Antik Yunan’da beden, yedi buçuk kafa olarak formüle edilmiştir. Bu durum biçimin bilinmesine ne denli önem verildiğini gösterir.Sonraki yüzyıllara esin kaynağı oluşturacak eserler bu dönemlerde yapılmıştır. 

Romalılar, Yunan’daki ideal güzellik yerine doğacı (natüralist) anlayışta figürler yapmışlardır. Bu nedenle Romalılar kendi portrelerini ya da krallarını biçimlendirirken normal, günlük hâllerini yansıtmışlardır. 

“Yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans’ta bu dünyanın keşfine yönelik çalışmalar (bilim, toplum hayatı, eğitim, askerlik, politika vb.), resim sanatına da yansımıştır.

Bu dönemde sanatın yalnızca kutsal bir öyküyü anlatmak yerine gerçek dünyanın bir parçasını da yansıtabileceği fikri doğmuştur. Bu da figürün optik gözlemle algılanmasına olanak sağlamıştır. 

Modern sanatın temelleri, sanatçıların dünyayı gördükleri gibi temsil etmeyi bırakmalarıyla atılmıştır. Temsil; temel sorun olmaktan çıkmış, sanat kendi kendini konu hâline getirmeye başlamıştır.

İzlenimci Monet, figürü daima gün ışığı altında renk zenginliği ve ışık titreşimlerinin bıraktığı yansımalarla algılamıştır. 

Cezanne doğayı küpler, koniler ve silindirler hâlinde görmüştür. Böylece doğadaki görüntülerin taklidi yavaş yavaş bırakılarak temsil ikinci plana atılmıştır. 

Picasso’nun kübist döneminde ise figür ve doğa görünüşleri, geometrik bir parçalanmaya tabi tutulmuştur. Bu, figürün geometrik parçalara bölünmesi veya figürün parçalanarak her taraftan görünüşü anlamına gelmektedir.

Modern sanatta sanatçının özgün kimliğine bağlı olarak figürü algılama biçimi, üslup farklılıkları ile günümüzde de devam etmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.