Sanat Eğitimi Alana Meslekler – Sanat Eğitimcisi

Sanat Eğitimcisi: Belirli bir niteliği olan ve yaratıcı sanat etkinlikleri sunmak için sanat bilgisine, sanatsal duyarlılığa, sanatsal tutumlara ve sanatsal becerilere sahip olması gereken görsel sanat eğitimcilerinden aynı zamanda öğretim için gerekli bilgi ve yeteneğin yanı sıra öğrencileri, sanat alanını ve sanatsal deneyimlerin anlamını kavramış olmaları beklenir.

Çağımızda hemen hemen her alanda standartlaşmaya önem verilmekte sadece ürünlerde değil hizmette de bunun önemi vurgulanmaktadır. Bu hizmetlerin en önemlilerinden biri de eğitimdir.

Öğrencilerin içinde yaşadıkları kültürü, toplumu ve daha geniş bir ifadeyle
görsel dünyayı anlamlandırmak için sanat eğitimi alması günümüz toplumlarında bir zorunluluk olmaktadır.

Öğretmenlerin de bu konuda duyarlı olması ve sanatın insan hayatındaki önemini öğrencilerine kavratması gerekir.

Bu sayede insanlar sanattan zevk alırken yaşamları ile sanatı bir araya
getireceklerdir.

Bir Cevap Yazın