Sanat nedir?

Sanat, insanlık tarihiyle birlikte başlayan ve insanoğlunun her döneminde var olan bir olgudur.

İnsanoğlu var olduğu andan itibaren duygu ve düşüncelerini ses, çizgi, renk ve simgelerle ifade etmiştir.

İnsanlığın geçirdiği evreler nasıl ki yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmişse, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını da değiştirmiştir. Her dönemde ve her toplumda sanat, farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.

Tarih boyunca neyin sanat ve sanat eseri olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, zaman içinde sanatın anlamına değişik kısıtlamalar getirilip farklı sanat tanımları yapılmıştır.

Thomas Munro (Tomas Munro), doğada ve sanatta güzeli konu edinen estetiği ön plana çıkararak sanatı:

“Sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir. Sanat, güzel ile uğraşır.”

diye tanımlamıştır.

Clive Bell (Kliv Bel) ise uyumu ön plana çıkararak:

“Sanat çizgi, şekil ve renk ilişkilerinin kendi aralarındaki kombinasyonudur.”

derken; R. G. Collingwood (Kalingvud) , sanatın temel olarak

“Duyguların yaratıcı ifadesi veya dışavurumu”

olduğunu söylemiştir. Tolstoy (Tolstoy) ise,

“İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır.”

der.sonra,

“aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır.”

der.

Sanat geleneklerinin üslup ve biçim olarak tarihsel süreç içinde kavranması da sanat tarihinin ilgi alanı içindedir.

Bu da temelde çeşitli sanat üsluplarının, dönemlerinin, akımlarının ve tarihsel sanat ekollerinin incelenmesini gerektirir.

Sanat; hayal gücü, yaratıcılık, yetenek gerektiren, insanların duygularını, düşüncelerini, estetik anlayışlarını vb.ni ortaya çıkaran bir faaliyettir.

Sanat eserlerini meydana getiren insan kendini ifade etme, hayal gücünü yansıtma ve tüm bunları başka insanlarla paylaşmayı, sanat yoluyla gerçekleştirir.

Bu açıdan bakıldığında sanat eseri, sanatın varlığının teminatıdır.

Geçmişten günümüze değin tüm uygarlıkların sanat eserlerini inceleyen bilim dalı ise sanat tarihidir.

Sanat tarihi; resim, heykel, mimari gibi çeşitli sanatların ortaya çıkışını, gelişimini, bu sanat dallarının birbirleri ve toplumla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

Sanat tarihi, insan çevresinde sanata konu olmuş bütün eserleri kronolojik sıraya göre inceler. Ayrıca herhangi bir sanat eserinin ortaya çıkış koşullarıyla birlikte, eserle meydana gelen yenilikleri değerlendirir, değişim ve gelişmeleri belirler.

İnsanların çeşitli maddi gereksinimlerini karşılamak için yaptıkları, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren dokumacılık, aşçılık, marangozluk ve duvarcılık gibi etkinliklere pratik sanatlar (zanaat) adı verilir.

Bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen kişiye ise zanaatkâr denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.