Sanat Tarihi Nedir?

Sanat tarihi, görsel sanatların tarihsel gelişimini inceleyen bilim dalıdır.

Sanatın tanımının tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen, sanat tarihi sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı, şekillendirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinmiştir.

Görsel sanatların ortaya çıkışı, gelişimi, birbirlerine ve topluma etkileri sanat tarihinin konusunu oluşturur.

Dünyanın herhangi bir köşesinde ya da herhangi bir çağın belirli bir dönemindeki sanatsal faaliyetler sanat tarihinin ilgi alanına girmektedir.

Genel bir sanat tarihi yanında, yalnızca belirli bir sanata (Çin sanatı, Türk sanatı, Avrupa sanatı vb.) yönelik özel sanat tarihleri de vardır.

Belirli özellikleriyle birbirinden ayrılan bu sanatlar arasındaki ilişkiler kadar, aynı sanatın içinde yer alan üslup ve ekollerin (Barok, Roman vb.) birbiriyle olan ilişkileri de sanat tarihinin inceleme alanına girmektedir.

Sanat tarihi, aynı zamanda bir sanat yapıtının belirli bir kültürün veya sanatçının sanat yaşamının hangi döneminde oluşturulduğunun belirlenmesi ve sanatçının kendisinden sonrakiler üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirilmesi çalışmalarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.