Sanatçı ve Konu Seçimi :

Sanatçı, başarısının temel elemanı kendisine uygun dü­şen ve önce kendini tatmin edici bir keşif imkânını kendine bağışlayan konuyu seçmelidir.

Sanatçının malzemeyi kullan­ ma kabiliyeti ve renkleri kullanmadaki hassasiyeti ve tecrü­besi ne olursa olsun, kompozisyon, eserinin daima temelini teşkil eder.

Bir çok amatörler konu seçiminde ve bu konuya uygun bir kompozisyon çıkarmada daima zorluklarla karşı­laşırlar. Hatta bu gençler resim yapmak için hoşlarına gide­cek konular arıyorlar, halbuki buna hiç lüzum yok. Panora­mik ve şairane görünümler yerine; yakın detayı seçelim, alı­şılmamış şeylerdeki güzelliği keşfetmeye çalışalım.

Meselâ; ters dönmüş bir demir parmaklık, bir çit duvarı, çamur için­de bir otomobil veya traktör tekerleği izi, paslı eski demir yı­ğınları, veya bir ot karışıklığı, düzgün bir sıra gösteren güzel bir ev dizisinden acaba daha alâka duyacağımız konular de­ğilimdir bunlar? 8 x 10 cm boyutunda küçük krokilerden çok yapmak, detay kümelerini çizgi ile düşünmeyip açık ve koyu olarak düşünmemiz gerekmez mi?

Bir karton parçasının ortasına açacağımız dikdörtgen, veya kare biçiminde muntazam bir delik (vizör) olarak konu seçme vazifesini görebilir : Bu delikten bakarak önümüzde uzanan peyzajın veya bir natürmort’un nasıl kompoze oldu­ğunu görmek mümkündür.

Bir fotoğraf makinesinin vizörü de konuyu iyi seçme ve çerçeveleme imkânını bağışlar.

Bir Cevap Yazın