Suluboya Tekniği

Suluboya kâğıdını hazırlamak

Resme yeni başlayanlar orta kalitede daha sonra daha iyi kalite kâğıt seçmelidirler, iyi kâğıt gözle tanınır (140 gr’lık kâğıtlar genellikle en iyisidir), özel ihtiyaçlara göre kâğıt daha hafif veya daha ağır olabilir. Kâğıtta üç tip satıh var­dır. Düzgün, orta düzgünlükte ve kaba tip.

Düz kâğıtlar ince detaylar içindir. Kaba kâğıt ise empresyon içindir. Kâğıdımı­zı suluboyada germek için 16 X 20 santimetrelik bir altlık sa­tın alınmalı ve üzerine tesbit edilmelidir.

Kâğıdı ıslatarak dört bir tarafından tutturun, kâğıt kururken gerilir ve ütü­lenmiş olur. Kırda bizim hoşlanacağımız bir manzara karşı­sındayız, oturup çalışmalıdır. Taslak için bir deste kâğıt alınız.

Desen veya kompozisyon hakkında tamamen karara va­rıncaya kadar kurşun kalem ile bir çok küçük notlar alınız. Kullanılmayanları solda tutalım.

Suluboyada açık veya koyu renklerden hangisinden istersek başlanabilir. Eğer Sulu boyay­la gereğinden fazla resmimiz üzerinde durur ve çalışmayı de­vam ettirirsek, resmimiz karanlık ve bulanık olacaktır. burada anlatmaya çalıştığımız renkler üzerinde gereğinden fazla çalışılmamasıdır.

Göze hoş gelecek bir suluboya resmin en ince detayı; başlangıçta planlanmasındandır.

Suluboya’da hata sonradan düzeltilemez. Suluboya şeffaf yapısından dolayı yağlıboyadan ayrılır. Suluboya çalışmanın çekiciliği şeffaf olmasına bağlı olduğundan en iyi materyali kullanma­ya çalışmalıdır.

12 numara samur fırça geniş alanları boya­makta uygundur.

Boyamız tüp ise en azından bir porselen ta­bak veya bir temiz camın altına beyaz kâğıt koyarak palet ni­yetine kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.