Suluboya Tekniğinde arap zamkı nasıl kullanılır?

Suluboyayı zamk ile çalışma; inceltici olarak arap zamkı: Arap zamkı ile tatbik edilen suluboya tamamen şeffaf kalır. Renk, daha çok kalınlaşır, o halde çabuk dağılmaz (kâ­ğıt üzerinde).

Renk uzun zaman ıslak kaldığından, tatbik edi­len renk tabakasını kâğıt üzerine dağıtmak için daha çok za­man vardır. Fırça suda çalkalanmıştır ve renk arap zamkına karıştırılmıştır.

Renk kuru veya ıslak olsa da, normal sulubo­yadan daha kolayca kaldırılabilir. Rengin kazınması ve glasi uygulanması kolayca gerçekleştirilir. Bu teknik az veya çok yağlıboya resim tekniğine tekabül eder.

Pürtüklü kayalar ve ifadeler için kazıma yapılabilir ve tekrar çalışılabilir. Renk nemli fırça yardımı ile kaldırılır.

Çok defalar çalışılabilinir: Boyama, kazıma, rötuş, glasi, yeniden kazıma v.s. Bunlar tat­min edici tesir bulununcaya kadar sürdürülür.

Suluboya resme yeni başlayanlar bu teknikle iyi netice­ler elde edeceklerdir, çünkü, bu teknik klasik suluboyadan daha zor değildir ve daha çok düzeltmeye imkân verir.

Renk parlaklığından biraz kaybeder. Bunun için, tercihan az renkli arap zamkı kullanılmalıdır. Sarımsı renkli zamk kullanılma­malıdır. Renksiz olan zamk tercih edilmelidir. Bu teknikle ça­lışılmış suluboyaların çok nemlendirilmesinden ve rutubetli yerde tutmaktan sakınmalıdır.

Zira zamk yumuşayabilir( eri­yebilir). Eseri sergilemek için yeterince kalın bir paspartu yapmalı, cam kullanmalı fakat cam, resme temas etmemeli­dir.

Bir Cevap Yazın