İlkel Dönemden Rönesans Dönemine Figür

Buzul çağının mağara içlerinde yapılmış olan hayvan resimleri, primitif halklarda açık havadaki kayaların üzerine çizilmeye başlanmıştır. Ancak bu kez buzul çağındaki gibi yalnız hayvan değil, insan resimlerinin yapılması da söz konusudur