Oran-Orantı

Resim sanatına uygulama safhasında ilk kompozisyon oluşturmada dikkat edilmesi gereken oran-orantı bilgilendirmesi.