Eski Mısır’da Resim Sanatı

Duvar süslemesine düşkün olan Mısırlılarda resim sanatı ebedî, sürekli ve kutsal olanı ifade etmek için kullanılmıştır. Bu nedenle tapınak ve mezar odalarının duvarları boyanmış, kabartmalarRead More

Sanat Eğitimi Alana Meslekler – Sanatçı

Sanatçı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser verenkimseye sanatçı denir. Sinema, tiyatro, müzik, resim, grafik vb. sanateserlerini uygulayan, oynayan ve yorumlayan kimsedir.

Sanat kaça ayrılır?

Önceleri sanat türlerinin her birinde kullanılan konu, malzeme, yöntem ve teknikler ana hatlarıyla birbirinden farklıyken, günümüzde birçok farklı malzeme ve tekniğin bir arada kullanıldığı sanatRead More

Sanat Tarihi Nedir?

Sanat tarihi, görsel sanatların tarihsel gelişimini inceleyen bilim dalıdır. Sanatın tanımının tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen, sanat tarihi sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunlarıRead More