Pastel Türleri

Yumuşak Pastel Yumuşak pasteller; temel olarak temizlenmiş tebeşirden meydana gelirler. Tebeşir tozuna çok ince öğütülmüş renk ilâve edilir. Bu renklerin bazıları yakın geçmişte endüstrinin bulupRead More