Tasarım Elemanı – Birlik (Bütünlük)

Birlik bir başka ifadeyle bütünlük, yüzey üzerinde sanat elemanlarının
tümünün tasarım ilkeleri ile birlikte estetik bir bütünlük oluşturmasıdır.
Kompozisyon içerisinde farklı birimlerin ya da biçimlerin bir araya gelerek
dengeli bir bütünlük oluşturmasıyla birlik sağlanır. Birliğin oluşturulmasında en temel unsur farklı ögeler arasındaki ilişkide sağlanan dengedir. Birlik olarak tanımladığımız tasarım ilkesi sanat elemanlarının benzer yönlerini birleştirerek ortaya çıkacak eserin göze hoş gelmesidir. Yüzey üzerindeki düzenlemelerde geçiş birleşmeyi ifade eder. Örneğin siyah ile beyaz arasında kullanılan griler iki karşıtlık arasındaki geçişi sağlar. Geçiş ve karşıtlığın bir arada kullanılmasıyla değişkenlik ve egemenlik meydana gelir. Egemenlik dengeyi sağlar, değişkenlik de ilgiyi artırır (Gürer, 1990).
Birliği sağlamak için ögelerin birinde veya birkaçında ölçü, renk, değer,
doku vb. açıdan ortaklıklar kurulur. Biçimler çok farklı olsa da dokuları birbirine benzer ise kompozisyonda birlik sağlanmış olur. Ortaya çıkan bütünün değeri, ayrı ayrı biçimlerin değerinden daha üstündür. Birlik biçimler arasındaki bütünlüğü sağlayacak en önemli ilkedir (Alpaslan, 2003).

Bir sanat çalışmasında birliği sağlamanın pek çok yolu vardır. Tekrarlanan
herhangi bir eleman, ilişkili biçimlerin kullanımı, renk düzenlemeleri,
oluşturulan büyük kompozisyonlar vb. şekillerde birlik sağlanabilir (Prince,
2008).

Farklı elemanlar bir arada belirli bir düzen içerisinde kullanılarak birliği
oluşturur. Boydaş (1994)’a göre bir sanat eserinin birlik içinde olması gerektiği konusunda hem fikir olunduğu bilinmektedir. Çünkü birlikten uyum doğar. Birlik fikrinin ortaya çıkışında yeryüzü olayları, nesnelerin yapısı sanatçıyı etkiler. Örneğin salyangoz form ve fonksiyon bakımından uyum ve birlik içindedir.
Birlik tasarımda düzenin oluşmasını sağlayarak görsel etkiyi dağınıklıktan
kurtarır, ritim etkisini güçlendirir. Anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırarak mesaj iletimine olanak sağlar. Çeşitliliğe imkân sağlayarak tasarımı etkili kılar (Özsoy ve Ayaydın, 2016).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.