Tasarım Elemanı – Çeşitlilik

Çeşitlilik/değişiklik, zor ve karmaşık ilişkiler oluşturma yoluyla elemanlar
arasında bütünlük, birlik yaratma olgusudur (Mittler, 1994). Eser oluşturulurken biçimlerin, renklerin, açık-koyu değerlerin, yön gibi çeşitli
unsurların tekrar ediyor olması eser üzerinde monotonluk yaratır. Bu gibi
unsurlar üzerinde yapılan değişiklikler eseri hareketli kılar, ilgi uyandırır.
İnsan yaşamında da çeşitlilik hayatı daha canlı ve hareketli kılar. Her gün
aynı saatte kalkmak, aynı aktiviteleri yapmak, aynı kıyafetleri giyip aynı
yiyecekleri tüketmek ne kadar monoton ve hayatı zevksiz bir hale getiriyorsa, sanat eserinde de aynı elemanların aynı oranda kullanımı eserde monotonluk etkisi yaratır.

Bir Cevap Yazın