Tasarım Elemanı – Denge

Eserde yer alan elemanların, aynı oranda yer alması ve düzenlenmesidir. Bir
başka ifadeyle sanat eserinin özelliğine göre sanat elemanlarından kullanılması gerekenlerin eserde dengeli biçimde dağıtılması olarak açıklanabilir. Örneğin açık değerlerin yer aldığı bir kompozisyonda koyu ve orta değerlerin de kullanılması, sıcak renklerin yanı sıra soğuk renklerin de eserde yer alması gibi. Eser üzerinde eşit oranda uygulamaların, unsurların kullanılmasının aksine zıtlıkların yer alması da dengeyi oluşturur. Denge; biçim, yön, aralık, renk, ışık-gölge, oran, doku gibi yönlerden sağlanabilir.

Bir sanat eseri oluşturulurken farklı denge çeşitleri kullanılabilir. Bunlar
sırasıyla renk, biçim, doku gibi farklı özelliklerin her iki yarıda da eşit olarak kullanılmasıyla oluşan simetrik denge; eşit olmayan form, biçim, renk, değer vb. özelliklerin dengelenmesiyle oluşan asimetrik denge, bir merkezden çıkan ve bu noktadan yayılan düzenlemelerle oluşturulan merkezi dengedir. Bir eserde denge sağlanmadan birlik oluşmaz. Simetrik dengeyle oluşturulmuş birimlerin tekrarıyla ortaya konan bir eser monotonluk hissi uyandırır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.