Tasarım Elemanı – Doku

Nesnelerin duyu organlarımız üzerinde bıraktığı, gözümüzle algılayabildiğimiz, dokunarak hissettiğimiz etkidir. Dokuları doğada kendiliğinden var olan tabiattaki varlıkların kendi yapısı içerisinde bulunan doğal dokular ve insanlar tarafından yapılmış nesnelerde var olan dokular olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.

Ağaç gövdeleri, çeşitli hayvanların derileri, portakal kabuğu, yaprakların
yüzeyleri gibi birçok doku örneğini doğada görmek mümkündür. Tekstil
ürünleri, çeşitli metal levhalar, camlar gibi insanlar tarafından üretilen birçok nesnede yapay dokuyu görebiliriz. Yapay ve doğal dokuların yanı sıra
taşın su yüzeyinde oluşturduğu etki gibi anlık hareketlerle ortaya çıkan dokular da mevcuttur.

Doku çalışmaları insan duyuları üzerinde farklı etkiler uyandırmaktadır.
Yumuşak dokulu cisimler insana sükûnet ve rahatlık hissini verirken, sert
dokulu cisimler hareketlilik hissini verir. Sert dokular insanı uyanık tutar,
azim ve iradesini destekleyerek heyecan yaratır (Güngör, 1983).
Öğrencilerin doku örnekleri üzerinde araştırma ve inceleme yapabilmesi
için öğrenme ortamına doğal ve yapay objeler getirilebilir. Sınıf seviyesine
göre, öğrencilere farklı doku uygulamaları kompozisyon ilkelerine bağlı
olarak siyah-beyaz ve renkli olarak yaptırılabilir.

Bir Cevap Yazın