Tasarım Elemanı – Ritim

Ritim, tasarım üzerinde izleyicinin göz hareketlerini kontrol edebilmek için, benzer veya farklı elemanların düzenli tekrarı ile oluşturulan özel vurgulardır (Zelanski ve Fischer, 1996). Bir başka ifadeyle ritim, harekete bağlı olarak belirli bir düzen ve ölçü içerisinde oluşan tekrarlar olarak açıklanabilir.

Eser üzerinde çizgide, boyutta, yönde, renkte hareketi görmek mümkündür. Kontrast renklerle, çizgilerin ve biçimlerin yönlerini değiştirerek,
açık-koyu değerler kullanarak veya formların/biçimlerin farklı boyutlarını
kullanarak eser üzerinde hareket sağlanabilir. İnsan hayatı ve doğada da
düzenli tekrar söz konusudur. Nefes alıp verme, kalp atışı, mevsimlerin
geçişi, müzikte notaların tekrarı bunlardan bazılarıdır.

Ritim, tasarımda hareketliliği sağlayan birleştirici ve bütünleştirici bir unsurdur.
Bütün güzel sanatların temelini, özünü meydana getirir ve ritmin
olmadığı yerde düzensizlik ve hareketsizlik vardır. Ritim her şeyden önce
düzenli bir tekrardır ve sanat eserinin tümünün kolayca algılanmasına yardım eder (Boydaş, 1994).

Tasarımda yer alan formlar arasındaki sistemli tekrarlar, ara boşluklarının
farklılıkları, yüzey-mekân üzerindeki dağılımlarında uyumlu yumuşak geçiş ve bağlantıları, gruplaşmaların sayısı ve gücü ritim olgusuyla açıklanmaktadır (Say ve Balcı, 2002). Görsel 45’de yer alan minyatürde atlıların dizilişi ve davulların konumu, kullanılan renkler ritim ilkesi ile açıklanabilir.
Tasarımda ritim oluşturulurken zıtlıklardan da yararlanılır. Böylelikle düzenli tekrarlar arasında hareketlilik ve heyecan etkisi sağlanarak, monotonluktan kurtarılabilir.

Bir Cevap Yazın