Tasarım Elemanı – Vurgu

Vurgu bir sanat çalışmasında öncelikle ilk dikkat edilecek unsuru teşkil
eder (Chapman, 1992). Yüzey üzerinde yapılan düzenlemede, eser üzerinde
belirli parçaların daha çok dikkat çekmesi daha baskın olması esasına
dayanır. Zelanski ve Fischer (1996) tasarımın dikkatleri içeride toplayacak
bir odak noktasından yoksun olması halinde izleyicinin göz hareketlerinin
başka alanlara kaymasının söz konusu olduğunu ve bir odak noktasından
yoksun tasarımın da iyi organize edilmiş olarak algılanamayacağını ifade
etmektedir.
Sanatçı eser üzerinde dikkat çekmek istediği kişi, konu vb. üzerinde vurguyu
kullanır. Bunu yaparken kimi zaman esere hâkim olan rengin zıttı bir
renkle, dikey vurguların hâkim olduğu bir eserde yatay bir vurguyla veya
ışık değerini artırarak yapabilir. Eser üzerinde farklı renkler, biçimler, yönler, değerler kullanılarak elde edilen zıtlıklar (kontrastlar) yoluyla eserde vurgu sağlanabilecektir.
Vurgu aynı zamanda çeşitlilik ile ilgili bir kavramdır. Bir kompozisyonda yer
alan nesnelerin değişik biçimde yerleştirilmesine yardımcı olur. Bunu objelerin biçim ve ölçülerinde değişiklik yaparak, farklı düzlemlerde nesnelerle başlayarak, farklı yükseklikteki objeleri kullanarak, kompozisyon içerisinde kullanılan çizgileri farklı noktalarda resmin düzleminin sınırlarıyla birleştirerek sağlayabilir (Wachowiak ve Clements, 2006).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.