Tecrübeli Ressamların Pastel Boya’da Kullandıkları Malzemeler

Tecrübeli bir pastelci en azından doksan renkli bir pastel kutusuna sahip olmalıdır.

İhtiyaç duydukça bu temel takıma yeni renklerde ilâve edilebilir. Şahsî pastel takımımız konu çeşidimize ve kullanış metodumuza bağlıdır.

Eğer tabiata sadakatla bağlı bir kişiysek, tabiattaki renklere en yakın renk seçimlerini yapabilmek için çok sayıda pastel rengine ihtiya­cımız olacaktır. Fakat sürtmeyle karışımlar yaparak bir tek­nik tercih edersek, bu tarz boyamayı başarmada daha az pas­tel renkleriyle de muvaffak olunabilir.

Renk Kartı :

Bir pastel kutusu aldığımız zaman ilk yapacağımız şey renkleri tanımamız olmalıdır. Bu iş için, bazen pastel kutula­rı içinde renk kartları da vardır. Renk kartı sayesinde kutumuzdaki bütün renklere ayni anda göz atabilir ve istediğimiz renklerin seçimini yapabiliriz.

Eğer istersek kendimizin ya­pacağı bir kart, renkleri daha iyi tanımamıza yardımcı olacak­tır. Bunun için : Kurşunkalemle bir desen kâğıdı üzerine muntazam küçük kareler çizerek, kutumuzdaki pastel renkle­rini bir baştan bir başa bu küçük kareleri boyayarak doldu­ruruz.

Bu şekilde pastel kutumuzun kartını yapmış oluruz. Bu kart bize belirli bir rengi ararken veya bazı renklere gö­zün alışmasını istediğimiz zaman yardımcı olacaktır. Bu kar­tın bozulmaması için üzerine tesbit edici püskürtmeyi ihmal etmemeli.

Pastel kâğıtları, diğer çeşit kâğıtlar:

Pastel için en iyi kâğıtlar sert olan kâğıtlardır. Parlak kâğıtlar iyi neticeli değildir. En çok kullanılan cins füzen için olan Ingres kâğıdıdır; bu tür kâğıtlar çeşitli ağırlık ve nisbetlerde, çeşitli renk ve nüanslarda büyük kırtasiye dükkanla­rında satılır.

Pastel için çok zaman renkli kâğıt kullanılır. Yeni başla­yanlar çok açık veya çok koyu renkte kâğıt kullanmaktan kaçınmalıdır.

Kâğıdın rengi çalışacağımız mevzunun karak­terine uygun düşmelidir. Bu şekilde kâğıdın bazı yerlerini boyamadan bırakabilir, kâğıdı da bizim için çalıştırabiliriz.

Meselâ : Kırmızı veya kahverengi bir kâğıt, mehtaplı bir ge­ceyi temsil edeceksek bu halde kâğıdımızın rengi koyu mavi- gri olması her halde daha yakışık alacaktır.

Pastel çalışmasında beyaz kâğıdın zorlukları vardır. Eğer beyaz kâğıd kullanmak zorunda kalırsak, kâğıdın bir bölümü­nü bir renkle kapayıp bu pastel tabakası üzerine desenimizi çizeriz.

Yahut kendimiz de suluboya veya guvaş ile renkli kâğıt yaparak üzerine pastel çalışabiliriz.

Pastel çalışmalarında kullanılan kâğıdın tekstürü (yapı­sı) tesiri arttırır. Onun için pastele uygun ve münasip kâğıdı elimizle kontrol ederek seçmeliyiz. Eğer kağıdın bütün alanını pastelle kapatıyorsak, o zaman kâğıdın renginin öne­mi olmayacağı aşikârdır.

Pastel, parlak kâğıtlar hariç hemen hemen her türlü kâğıda intibak eder, yapışır : Pastel için yağlıboya tuvali, tuvalle kaplanmış karton, kontraplak, zım­para kâğıdı, keçeli yüzeyli özel tipte kadife kâğıt kullanabi­lir.

Diğer yardımcı malzemeler :
Şövale (resim sehpası)

Kâğıt ve pastellerden sonra, pastel için yardımcı bir mal­zeme de, altlığımızı yerleştirebileceğimiz iyi bir sehpa şartı­dır. Sehpa, istenilen her açıya ayarlanabileni tercih etmeli­yiz. Genel olarak altlık tahtası sehpaya dikey olarak yerleş­tirilir. Bu şekilde pastel tozları kâğıt üzerinde kalmadan ye­re düşer. Bu tür bir sehpa guvaş ve suluboya çalışmasını da mümkün kılar. Guvaş ve suluboyanın pastel için fon teşkil ettiğini düşünürsek bunun önemi daha iyi anlaşılır.

Kırda çalışabilmek için sehpa taşınabilir olmalıdır. Bu sehpa evde de kullanılabilir. Eğer evde bir çalışma odamız veya bir atelyemiz varsa sabit bir sepha veya teknik desina- törlerinki gibi yerinden oynamayan bir desen masasına ihti­yacımız olacaktır. Kırda veya atelyemfzde çalışırken sehpa­nın ayakları altına bir gazete kâğıdı veya bir kumaş parçası sermeliyiz. Bu şekilde çalıştığımız yerde sehpa altını pastel artıkları ve tozlariyle kirletmemiş oluruz. Bu, dışarda kırda çalışırken otlar içine düşebilecek pastel parçacıklarının kay­bolmasını da önler.

Desen Altlıkları :

Kâğıtlarımızın en ve boyuna uygun altlıklara ihtiyacımız olacaktır. Kâğıt, altlık üzerine yapıştırıcı bir bant veya bir rap­tiye çivisi ile tesbit edilir. Daima desen kâğıdımızla altlık arasına altlığımız büyüklüğünde bir karton veya bir düz kâ­ğıt yerleştirmeyi ihmal etmemeli. Bunu yapmazsak; altlık va­zifesi gören tahtanın pürüzleri pastel alanına çıkar ve çok zevksiz bir görünüm hasıl olur.

Dosyalar :

Bir pastel ressamının kâğıtlarını ve desenlerini saklamak için çeşitli nispetlerde dosyalara ihtiyacı olacaktır. Pastel re­simlerini birbirine karşı korumak için aralarına yağ geçirme­yen parşömen kâğıdı koymalıdır.

Desen Malzemesi :

Kompozisyonlarımızın eskizleri için elimizin altında bir desen takımı olmalıdır. Yumuşak kömür kalemler, füzenler, çeşitli renkte desen kalemleri, çıkmayan (siyah, beyaz, kah­verengi veya hoşumuza giden her hangi bir renk) mürekkep. Desen için zerdova tüylü ince uçlu fırçalara da ihtiyaç var­dır. Bu fırçalar mürekkepli bir çalışmadan sonra sabunla yı­kanmalıdır.

Diğer lüzumlu malzemeler :

Çeşitli malzemelerle çalışıyorsak guvaş ve suluboya tüp­lerine de ihtiyacımız olacaktır. (Pastel ile kullanılabilecek malzemeler). Suluboya beyaz kâğıda, pasteli ise renkli kâğıda tatbik etmek uygun olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.