Tek renkli pastel çalışmaları

Tonal değerleri — renge ait koyuluk ve açıklıkları — en iyi şekilde öğrenmenin yolu

1) Tek renkli çalışmalar yapmak­tır. Bu tür bir armoni tek bir renk pastel kullanarak fakat bu rengi kâğıt üzerine fazla veya az bastırarak çok veya az şiddette tonlar elde ederek yapılan çalışmalardır.

2) Bir baş­ka şekilde, açıktan koyuya doğru beş gri pastel kullanılarak seçilen renge uygun renkli bir kâğıt ile tatbik edebiliriz.

Me­selâ; bu kâğıt koyu yeşil bir kâğıt olabilir. Bir başka uygula­ma da renkli bir kâğıt ile biri koyu biri açık iki pastel ile ça­lışarak da bir tatbikat yapabiliriz.

Bu iki metoda alıştığımız zaman bütün bir deseni yeni başlayanlara tavsiye edebileceğimiz gri serisiyle açıktan ko­yuya doğru çalışabiliriz. Bu tür çalışmayla her konuyu her türlü renkte füzen kâğıdı dediğimiz ingres kâğıdı üzerine çalışabileceğimiz şüphe götürmez.

Fakat en kolayı natürmort yapmak için bir gurup basit objeyi kompoze etmektir. Konu seçiminde çok hırslı olma­mamız gerektir.

Bir iki obje yeterlidir. Işığı önden veya arka­dan değilde yandan gelmesini ayarlamamız lazımdır. Böyle­ce, bu ışık vaziyetinde konu daha iyi aydınlanacak ve hacim­ler, koyuluk ve açıklıklar, renkler daha berrak kendilerini hissettirecektir.

Konunun boyutlarını aşağı yukarı kâğıda ak­tarılması okullarda çok tatbik edilen bir desen taktiğidir. Ko­nu olarak, bir şişe veya bir elmayı aldıysak kâğıt üzerine Pas­tel ile bu objelerin gerçek boyutlarını çizmeli. Bu çalışmala­rın amacı tonal değerleri iyi değerlendirmek ve pastellerimi­ze hakim olmaktır.

Tonal değer önemlidir, çünkü tonal değer objelerin yapı­sını, formunu, derinlik ve atmosfer izlenimini, ışık ve gölge oyunlarını aksettirir. Renk ifadelerine ve anlatımlarına geç­meden ton derecelendirmelerine hakim olmalıdır.

Bir Cevap Yazın