Son Yazılar

Yunan Sanatı

Yazan Yayınlama Tarihi 16 Eylül 2019 0 71 Views

MÖ 7. yüzyılda Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu kıyılarında yaşayan ortak dil ve kültüre sahip kavimler, verimli tarım arazileri ve geniş bir coğrafyada yaptıkları deniz ticareti sayesinde giderek zenginleşmiştir.

Ekonomik gelişme kültürel gelişmeleri de hızlandırmış bilimden felsefeye, edebiyattan sanata kadar birçok alanda eserler ortaya konulmuştur.

Bu tarihsel süreç içinde Yunan sanatı Girit’te Minos, Yunanistan’da Miken ve Anadolu’da İyon uygarlıklarının etkisi ile ortaya çıkmıştır.

Yunan sanatı, Arkaik (MÖ 7 – 6. yy.), Klasik (MÖ 490-330) ve Helenistik (MÖ 330-30) olmak üzere üslup, teknik ve gelişim açısından birbirini takip eden üç döneme ayrılarak incelenmektedir.

Sonraki Yazı

Eski Mısır Sanatı

16 Eylül 2019 0

Bir Cevap Yazın